Вече 7 години Община Елин Пелин предоставя финансова помощ при раждане на дете, която е по-голяма от помощта, отпускана от държавата и не е обвързана с доходите на семействата.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

Според заложените в наредбата критерии размерът на помощта може да достигне 5000 лв. за трето дете. Това е най-голямата сума, отпускана от местните власти в страната в подкрепа на младите семейства и ефективен инструмент за промяна на демографските показатели.

Чрез новата редакция на наредбата от януари 2023 г. са увеличени и сумите, които родителите получават от Общината за първо и второ дете, като са конкретизирани и етапите за отпускане на помощта - при раждане на детето, при постъпването му в детска градина и при започване на училище, както следва:

  •  1 000 лв. – максимална сума за първо дете /отпуска се на три етапа/
  •  2 000 лв. – максимална сума за второ дете /отпуска се на три етапа/
  •  5 000 лв. – максимална сума за трето дете /отпуска се на три етапа/

Около 500 бебета годишно у нас се раждат с вродени малформации на сърцето

Една от основните причини младите хора да изберат община Елин Пелин като място за живот е грижата за децата и осигуряването на добри условия за отглеждане на най-малките. Важна част от инфраструктурната програма на Общината е свързана с обновяване на детските градини, училищата, спортната база и читалищата – местата, където се работи с деца.

Над 2 500 лв. месечно са нужни за издръжка на тричленно семейство

1370 са новородените бебета в семейства с постоянен или настоящ адрес в община Елин Пелин от 2017 г. досега. През 2023 година в общината са родени 219 бебета с постоянен и настоящ адрес, от които 60 са в Елин Пелин, като сред новородените в населените места има и три двойки близнаци.

Източник: https://www.bta.bg/