Д-р Станимир Хасърджиев ще продължи да подпомага дейността на НПО като неин генерален  директор. Общото събрание на Националната пациентска организация избра нов Управителен съвет на организацията с тригодишен мандат. Вписването в Търговския регистър е факт от 16.12.2021 г.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ КАНАЛА НА 9 МЕСЕЦА ВЪВ VIBER

За председател на Управителния съвет пациентските организации, членове на НПО, избраха д-р Иван Вецев. Досегашният председател, д-р Станимир Хасърджиев, не се кандидатира за нов мандат, но остава в оперативното управление на организацията като неин генерален директор.

Трима заместник-председатели ще има Националната пациентска организация в следващите три години – Виктор Паскалев (Българска асоциация по хемофилия), Наталия Маева (Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония) и Елисавета Котова (Национална асоциация на децата и младите хора с диабет). Заедно с тях за членове на Управителния съвет са избрани още Кинка Славова (Фондация „Тромбофлебици в действие“), Петя Александрова (Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“) и адв. Андрей Дамянов.

Д-р Иван Вецев като председател, и д-р Хасърджиев, който оперативно ще ръководи организацията, ще продължат да работят заедно с Управителния съвет на НПО, за развитието на отношенията с държавните институции, индустрията, пациентския сектор, както и с всички заинтересовани страни.

„Националната пациентска организация е моя лична кауза и аз съм уверен, че заедно с всички пациентски застъпници, част от голямото семейство на НПО, ще успеем да преодоляваме сериозните предизвикателства, с които се сблъскваме в гарантирането на качествено, достъпно и ефективно за хората здравеопазване“, коментира д-р Иван Вецев, председател на НПО, дългогодишен експерт „Достъп до лечение“ в организацията.

„Както обявих преди три години, не се кандидатирах за нов мандат в Управителния съвет на НПО, защото вярвам, че лидерството и отговорностите трябва да се споделят. Като изпълнителен директор ще продължа да работя за организационната стабилност на Националната пациентска организация и за запазването ѝ като прозрачна и  ефективна гражданска пациентска организация. НПО ще остане пациентска организация и ще се управлява от пациентите“, допълва от своя страна д-р Станимир Хасърджиев.

Новоизбраният председател д-р Иван Вецев завършва средно образование в ПМГ “Добри Чинтулов“ – Сливен, след което започва да следва медицина в Медицински университет – София. Още като студент започва активно да изгражда своя професинален опит в сферата на здравеопазването. До дипломирането като лекар в края на 2010 г. д-р Вецев е участвал в разписването и реализацията на редица здравни кампании и проекти, насочени към социалнозначими заболявания и проблеми в здравеопазването, като освен че е заемал различни позиции в неправителствени организации, е работил и за фармацевтични компании. Към настоящия момент ще съвместява активна практика като лекар и председател на Националната пациентска организация.