Смядово ще подкрепя финансово семействата на новородени деца. За първо дете родителите или осиновителите ще получават 1500 лева, за второ – 2000 лева, за трето – 2500 лева. За всяко следващо Общината ще отпуска по 1000 лева. Целта е да насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца в малката община.

„Не е добре само едно дете да има в семейство. Понеже аз също имам брат и мисля, че е хубаво по-голямо семейство и със сигурност това би стимулирало родителите и бъдещите родители“, смята Миглена Димитрова, жител на Смядово.

Администрацията обмисляла мярката повече от година. Помощта няма да се отпуска на всяко семейство, а само на тези, които отговарят на няколко условия.

Бейби бум във Варна! Проплакаха над 2 000 бебета

„Нали сте съгласни, че раждането на някои деца от някои семейства си е чисто средство за препитание от социални грижи. Аз нямам намерение да го превърнем в такова, а да дадем един стимул на младите хора да живеят и да раждат в Смядово“, каза кметът на община Смядово Иванка Петрова.

Забавлявайте се с нас и научавайте нови неща в нашия TikTok

Родителите трябва да са пълнолетни и минимум със средно образование. Да имат постоянен или настоящ адрес в общината и бащата да е с поне 6 месеца трудов стаж. Задължително е и да имат сключен граждански брак.

Благодарна майка: Лекарите направиха чудеса за моето малко човече

„На мен така като ми предстои скоро да сключа граждански брак, за мен това е много добър стимул. Също така, за създаване на деца, за младите хора това е голям стимул“, изрази мнение за финансовата подкрепа Анна Иванова, която живее в Смядово.

Предложението на администрацията срещнало пълната подкрепа на общинските съветници. Мярката ще започне да се прилага веднага след като решението на Общинския съвет влезе в сила.

Източник: https://tvshumen.bg/