Жертвите на домашно насилие вече ще имат възможност да подават сигнали 24 часа в денонощието чрез мобилно приложение. В зависимост от съдържанието, съобщенията ще бъдат пренасочвани към МВР, адвокатските колегии или друга институция. Мобилното приложение ще бъде готово през ноември т.г. и ще допълва Националния телефон за първична правна помощ 0700 18 250. Това съобщи заместник-министърът на правосъдието Георги Николов по повод срещата за мерките за борба с агресията и насилието при премиера акад. Николай Денков.

Да си родител на дете с акушерска пареза - болка, страх и стремеж да помагаш

Намалява броят на регистрираните сигнали за домашно насилие. По данни на Агенцията за социално подпомагане през първото шестмесечие на 2022 г. те са били 399, а за същия период на тази година – 363. Въпреки по-малкия брой регистрирани случаи, обаче, в публичното пространство се създава усещане за увеличаването им, посочват от правителствената пресслужба.

Според експертите от Министерството на труда и социалната политика сред причините за това са ясният политически знак за неприемане на такива прояви, подкрепен от обществена нетърпимост, което окуражи жертвите да говорят, както и излизането наяве на стари случаи.

Друг належащ проблем, обсъден на срещата, са и ранните бракове. От Министерството на образованието и науката посочиха, че в училищата се работи активно по въпроса, включително с родителите.

Организират се и различни кампании за превенция на ранните бракове. Косвено по проблема работят и медиаторите от екипите по механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Всяко второ дете в България е било жертва на психическо насилие

Психолозите и педагогическите съветници в училищата също работят по тези въпроси. За тази учебна година техният брой е увеличен със 110. „Борбата е за всяко едно дете“, подчерта министър-председателят.

Екипите на регионалните координатори за защита и за превенция на домашно насилие към областните дирекции на МВР са разширени, стана ясно още по време на срещата.

Източник: https://dariknews.bg/