Правителството одобри Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите на родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Проблеми заради електронните рецепти - връщат деца обратно при лекарите

Държавата ще предоставя средства на родителите за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца (от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват 3 г.), неприети поради липса на места.

Компенсират се и разходите, когато не е предложено от общината по местоживеене на детето друго равностойно място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. са предвидени средства за компенсиране в размер на 10 млн. лева. Със средства ще бъдат компенсирани разходите както на родители, чиито деца са записани в частни детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини, така и на родители, извършващи разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с физически лица.

За победата на живота! Журналист в Газа чу първия плач на бебето си

Държавата ще възстановява платените от родителите средства до размера на утвърдената от министъра на образованието и науката сума, която е не по-голяма от средната месечна издръжка от държавния бюджет на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища.

Източник: https://blitz.bg/