„Най-добрите лекари в София“ стартира с мащабно проучване на лекарите в град София, създаването на специална секция в сайта https://darik.bg/bestdoctors и серия от предавания по радиото. Първата вълна на проучването ще включва 10 специалности.

Изследването на Дарик ще обхване възможно най-много специалности, а първата вълна от него ще определи най-добрите лекари за 2024 година в град София.

Как се избират лекарите?

С помощта на утвърден световен метод Дарик ще представят най-добрите лекари в определени специалности. През тази година изследването ще бъде фокусирано върху град София.

В периода на проучването биват събирани попълнени анкетни карти от водещи лекари, които сами оценяват своите колеги - другите лекари. Лекари оценяват лекари — това е световен стандарт за проучванията от серията “Best Doctors”. Колкото повече добри препоръки получи даден лекар, толкова по-напред ще бъде поставен в класацията, тъй като Дарик вярва, че оценката на професионалистите е изключително важна. 

Лекарите няма да могат да номинират себе си, а самите номинации ще се пазят като строго конфеденциални.