На годишна база, по данни на статистиката, увеличението на раждаемостта в област Шумен е с 1.8 процента.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

През 2023 година живородените бебета в региона са 1237, с 22 повече спрямо предходната година. Общините Каолиново и Никола Козлево са с най-висока раждаемост, съответно 13.3 новородени на хиляда души население и 12.3 на хиляда. В дъното на таблицата са Венец и Велики Преслав, където отчетеният коефициент на раждаемост е съответно 7.2 и 7.4 ‰.

Към края на 2023 година 27.6 хиляди жени са били в детеродна възраст, като 76.6 на сто от родилките, износили и родили живи бебета, са във възрастовата граница от 20 до 34 години. Майките под 18 години са 34, а сдобилите се с рожба след навършване на 40-годишна възраст – 35.

КАЛКУЛАТОР ЗА ПОЛА НА БЕБЕТО

Средната възраст на жените при раждане на първо дете в област Шумен през 2023 г. е 26.5 години, при 26 години през 2022 година. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 22.2 години за област Сливен до 30.8 години за област София (столица), показват още данните на статистиката.

Източник: https://tvshumen.bg/