През януари 2023 г. възпитаници на Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София дариха дрехи, обувки, настолни игри, пъзели, играчки, хранителни и козметични продукти за децата от „Център за настаняване от семеен тип“ в село Лесново.

Oпределeте кръвната група на вашето детето, още преди то да се е родило

Услугата в ЦНСТ се изпълнява по проект BG05M9OP001-2.019-0026-C01 „ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА В ОБЩНОСТТА“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“, BG05M9OP001-2.019 - Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1.

Клиниката по педиатрия на Александровска болница получи щедро дарение

По инициатива на част от учениците от професионалната гимназия по телекомуникации, всеки един от тях е закупил или предоставил своя лична вещ, за да подадат ръка на децата от ЦНСТ.

13 цитата за раждането. 13 красиви снимки на първата среща

Това е един благороден акт, чрез който деца помагат на свои връстници! Ръководството на ЦНСТ и Община Елин Пелин сърдечно благодари на учениците и техните учители от ПГ по телекомуникации, гр. София за проявената щедрост!

Източник и снимки: https://www.actualno.com/