Това е особено важно за деца с остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ), които имат специфична грешка в ДНК на левкемичните клетки и чийто шанс за оцеляване не е голям. Дори по-тежката химиотерапия не успя да подобри прогнозата на тези деца през последните десетилетия. В рамките на две години половината от децата с рак се върнаха, често по време на химиотерапия, или бяха починали.

КАЛКУЛАТОР ЗА ПОЛА НА БЕБЕТО 

Лечението с блинатумомаб гарантира, че 93% са все още живи две години след диагностицирането. Без имунотерапия за един месец процентът е 66%.

Някои възрастни и по-големи деца с ОЛЛ вече получават имунотерапия с блинатумомаб. Международно проучване, ръководено от изследователи от Princess Máxima Center, разглежда безопасността на децата.

Силно подобрение

Между 2018 г. и 2021 г. тридесет деца, девет от които в Холандия, са били лекувани с планатумаб и химиотерапия. Резултатите са сравнени с тези на 214 деца, които са получавали само химиотерапия през предходни години.

18 процента от децата, лекувани с блинатумаб, отново развиват рак или умират в рамките на две години. „Това също показва значително подобрение“, казва Princess Máxima Center.

„Това беше малко проучване, но с достатъчно ясен резултат, че всички деца с тази форма на левкемия сега получават имунотерапия като част от стандартното лечение“, каза детският онколог и клиничният фармаколог Инге ван дер Слайс, който ръководи проучването.

ОВУЛАЦИОНЕН КАЛКУЛАТОР 

„В по-голямо проучване с повече деца искаме да потвърдим ефекта на блинатумомаб. Също така искаме да видим дали децата имат полза от два цикъла на блинатумомаб и намалена химиотерапия, за да подобрим допълнително качеството на живот.“

Източник: https://24news.bg/