Kреативни идеи за развитие на умения чрез сензорни игри, манипулация с материали и  „бебемацаница“ в ранна детска възраст: Да бъдеш отговорен и ангажиран родител означава да вдъхновяваш, да съветваш, да подкрепяш и напътстваш своето дете. Всекидневно като родители ние продължаваме да търсим решения на трудности, изпитваме необходимост да бъдем информирани достатъчно добре, за да знаем и самите ние как да се адаптираме и преоткрием детското съзнание. В първия по рода си Дигитален фестивал на ранното детско развитие “Оставете следа”, организиран от екипа на “Девелопия”, родители, деца и специалисти ще имат възможността да се съберат заедно на едно място, в рамките на два поредни дни, за да преоткрият ранното детско развитие по-един нов, иновативен, различен, интересен, забавен и най-вече полезен начин. Над 40+ гост-специалисти, над 15+ организации, в това число детски градини, ясли, училища, академии за най-малките, брандове, институти и организации, събират общи усилия и знания в полза на семейството и общото му благо.

Един от участниците във фестивала, Частна детска градина „Веселите Камбанки“, ще представи теми, свързани с ранното детско развитие за периода в детската градина, а самите те са създали иновативна, авторска програма, съобразена с темповете на развитие на децата, тяхната трансформация и образование. Програмата е свързана с цялостна ревизия на моделите за възпитание и взаимодействие с децата на новото време, на методичната подготовка и мотивация на учителите, на организирането на педагогическата среда.

Опират се на четирите стълба на образованието, формулирани от Жак Делор:

• ДА СЕ УЧИМ ДА УЧИМ И ЗНАЕМ

• ДА СЕ УЧИМ ДА ДЕЙСТВАМЕ И МОЖЕМ

• ДА СЕ УЧИМ ДА ЖИВЕЕМ С ДРУГИТЕ И РАЗЛИЧНИТЕ

• ДА СЕ УЧИМ ДА БЪДЕМ, ДА СМЕ НИЕ (АЗ)

Децата най-добре усвояват знания и умения чрез преживяване. Това преживяване не може да бъде ограничено и рамкирано от конкретни образователни цели, защото, ако тръгнем да изброяваме всичко, което постигаме с определена провокирана ситуация, ще се получи безкраен списък, който, вероятно няма да бъде реален. В ранна детска възраст детето тепърва опознава света чрез средата, която го заобикаля или която ние му създаваме. Идеята за учене чрез преживяване кореспондира с втория стълб от образователната парадигма на Делор, с емпиричното обработване на познавателното съдържание, чрез което детето опознава средата.

Неоспорима е теорията, че играта е водеща в образователния процес при подрастващите. Тя е обяснена подробно и се доразвива до днес от традиционните педагогически системи до последните научни разработки за работата с деца.

Но, когато играта е с предварително формулирани правила, когато тя е режисирана от педагога и се контролира от него, губи своя характер на такава. Такава игра има начало и край, предварително зададени дидактични пособия и е насочена към конкретни образователни или възпитателни цели. Тя няма свободен, интуитивен, доброволен характер и губи от своята емоция. Безспорно, игрите с правила и сюжет  имат незаменима роля в образователния процес, те формират определени качества на личността и заемат достойно място в педагогическото взаимодействие. Но ние потърсихме ефекта на различната игра, тази, заложена в изконното право на детето за себеизразяване. Когато променяме ролята на учителя от дидактик в ментор и съучастник, ние трябва да го включим като активен играч, съпреживяващ усещанията на децата. Играта трябва да носи едновременно емоция и познание. Според теорията на Жан Пиаже афективният и когнитивният аспект се намират в неделимо единство. Тя очертава модел, в който сензитивността .води до подбуди за размисъл и разбиране.

В ранна детска възраст е типична индивидуалната игра, неумението за съпреживяване и споделяне, изразената обсесивност към играчка или възрастен, прояви на ревност и чувство за безусловно притежание. Именно от тук започва работата на педагога в групата. Първият успех в яслена възраст е умението на децата да се организират в кръгче, хванати за ръце.

Затова, нашите игри са организирани винаги в кръг. Затворената крива подсъзнателно подсказва принадлежност, съпричастност, емпатия.

Думата „ЗАЕДНО“ е ключово понятие в нашата система. Всички деца се включват ЗАЕДНО в игрите, имат активна позиция в цялостно динамична среда, манипулират с материалите, изпробват, изразяват емоции свободно и накрая всички са удовлетворени.

Игрите са с отворен край. В тях не се цели конкретен резултат, а откриване на света чрез различни сетива. Всички са щастливи и доволни, всички успяват. ЗАЕДНО.

Нашата система не е системата на Монтесори. Средата не е предварително организирана. Използваме елементът на изненадата, на провокацията.

Някои похвати в нея са заимствани от Британската образователна система, като дидактични пособия и материали са закупени  директно от Великобритания.

Ние създаваме т.нар. „Малък свят“ в специални, нарочно черни, големи шестоъгълни тави, поставени на стойки с различни височини. В тях, върху черната основа, проектираме цветовете и многообразието на големия свят, до който децата реално могат да се докоснат и открият.

Работим изцяло с природни материали, храни, безвредни оцветители. Разработваме свои „рецепти“ за смесване на вещества. Произвеждаме си сняг, кал, дъга, пластилин, тесто и мн.др. Вече имаме разработен „Рецептурник“ за пресъздаване на предмети и явления от „Големия свят“.

Игрите са изцяло сензорно ориентирани и имат комплексен образователен характер.  В тях са интегрирани различните образователни направления, определени с ДОС на МОН. В контекста на стратегията за интегративно учене на Кънфлуънс и основните принципи, залегнали в нашия образователен закон, ученето чрез игра се превръща в празник на сетивата и извор на познание.

Системата разработваме донякъде интуитивно, но базирайки се на натрупания опит, ежедневни наблюдения върху рефлексията на децата, техните потребности, спецификата на детската личност и персоналните различия при тях. Търсим, четем научни разработки за съвременните деца. Това, че към момента няма разработена и утвърдена педагогическа система за учене чрез игра, която да поставя в основата изключителната сензитивност на децата в ранна детска възраст, ни дава известна свобода да разгърнем собствената си креативност, да мислим, търсим и откриваме различни подходи и решения в ежедневните занимания. Този процес предполага много работа, предварителна подготовка и съгласуване с екипа. Но резултатите показват, че сме намерили верния път.

Системата „Заедно с камбанките“ е тематично съобразена с годишното разпределение. Заниманията са ориентирани към няколко основни панела, съответстващи на основните образователни направления, но винаги интегрирани.

 1. 1. Околен свят. Чрез манипулиране с различни вещества и материали, моделиране на предмети и явления, децата откриват причинно-следствени връзки и понятия. Но тук нищо не се обяснява наготово.

В черните тави проектираме темите:

 • Светло и тъмно - децата установяват контраста, определят го, пресъздават го. Играта с материалите продължава, докато имат интерес.
 • Морско дъно- правят си синьо желе, което прилича на морска вода и директно в него поставят различни морски обитатели, назовават, описват, пускат ги за плуват и да се „състезават“.
 • Здрави зъбки - оцветяват с паста за зъби макет на зъбче от тъмен картон като така го „измиват“ и то става бяло.
 • Животни и следи - в тавите с домашно направена кал от какао поставят различни пластмасови животни, назовава ги и ги описват, а после „ги пускат да ходят, скачат или лазят“ в калта, за да видят техните следи.
 • Автомивка - измиват в сапунена вода изцапани с кал различни превозни средства като ги назовават и описват.
 • Установяване на вкус, мирис, твърдост, тегло на различни продукти чрез опит и манипулация.
 1. 2. Математика.
 • Игри за отброяване. Използват т.нар. нумикони- правоъгълни шаблони с определен брой кръгове, които налагат върху обектите и броят, сравняват височини и ширини, установяват пространствени отношения.
 • Игри за групиране. Групират по форма, по цвят, размер, обем и др. като по емпиричен път установяват отношения между обектите.
 • Пространствено ориентиране- „състезават“ играчки, подреждат ги един спрямо друг, пускат ги да „летят“ или да „скачат“.
 • Ориентиране във времето- игрите са тематично празнично или сезонно ориентирани. Чрез светли и тъмни природни материали изобразяваме ден и нощ /светло и тъмно/.
 1. 3. Развиване на фина моторика. Децата изкъсват хартия, лепят, режат тесто, спагети, рисуват, смесват цветове, моделират, нанизват. Тук отново различна е организацията и мотивацията на децата за игра, както и предложените материали. Играта не е ограничена във времето и не се търси краен продукт. Важна е манипулацията.

В процеса на игра синхронно се развива перцептивна и продуктивна реч, децата непрекъснато си говорят, споделят емоции и мисли, общуват. Игрите и средствата, които предлагаме на децата, са от прости материали и предполагат различни действия с тях. Една скъпа музикална играчка може да има програмирани множество мелодии и интеракция, но те са ограничени и се повтарят. Това води до бързо отегчение у децата. Играчките за вграждане, вгнездяване, нанизване са интересни и имат конкретен формиращ ефект, но не провокират въображението, а само точно възпроизвеждане на модела. Ние търсим и прилагаме игри, които в своя откривателски характер носят необятност на познанието, имат отворен край и провокират въображението. Няма как това да се случва в стерилна и чиста среда. Децата експериментират, пипат, лапат, мажат, разливат. Това е тяхното естествено опознаване на света. Винаги започваме с чисти ръце, облечени с непромокаеми престилки и приключваме с омазани и усмихнати личица, оцветени дрешки и ръчички, шарени като великденски яйца. Затова нарекохме тази емоция „Бебемацаница“. Всеки ден установяваме как мокренето, мазането с кал, ровенето в пръст и пясък, разриването на семена и зрънца, низането на макарони, боядисването на спагети и конци не омръзват на децата и им носят неописуема радост.

Същевременно, този тип игри изграждат умения за екипна работа, чувство за общност и емпатия в най-ранна възраст. Въпреки, наглед своя хаотичен характер, сензитивните игри формират навици за спазване на правила, активизират речника, стимулират мисловните процеси и развиват сетивната памет.

Системата „Заедно с камбанките“ въведохме първоначално в яслена възраст, но децата пораснаха и ЗАЕДНО продължиха в първа възрастова група. За наша изненада, те си очакваха любимите игри и тогава. Затова, доразвихме тяхното съдържание и продължихме да надграждаме различни умения чрез нови сензитивни и креативни игри.

Целенасочено ги организираме два пъти седмично, тъй като са свързани с много предварителна подготовка и текуща продължителност на играта. Но във всеки един свободен режимен момент децата имат възможност отново да играят с вече изработените или изпробвани материали. Така се осигурява повторяемост и засищане на сетивата от манипулация. Децата запомнят и възпроизвеждат многократно през деня усвоените умения и знания.

За да научите повече по темата, да се включите в предстоящия фестивал заедно със своето семейство и да станете част от общността на активни, осъзнати, можещи и знаещи родители, Ви каним да посетите платформата на Девелопия за ранно детско развитие. Там ще откриете нужната информация, програма, насоки и допълнения.

За участие в изложението: https://bit.ly/30lDN5a

За събитието - информация/програма: https://www.developya.org/festivalmaydevelopya

За по-добро бъдеще на нашите деца.