Няма дете, което да не обича да играе, но си мисля, че и възрастните не правят изключение. Вярно е, че всеки има любими игри и любими играчки, независимо от възрастта. Днес искам да ви представя игри, които съм изпробвала в моята работа и съм сигурна, че ще бъдат приятни не само на детето ви. Приятни забавления!

Готови ли сте?

Детската памет винаги се основава на изображения и обекти, които могат да бъдат докосвани, почувствани. Абстрактните понятия и разсъждения не могат да се запомнят задълго от мъничетата.

За да развиете визуалната памет на детето си, ви предлагам няколко игри:

КОЙ ДОЙДЕ?

Поставете  няколко играчки пред детето и кажете, че са дошли гости, но един от гостите е закъснял. Помолете детето да затвори очите си и бързо добавете още една играчка към останалите. Предложете на детето да предположи кой е закъснелият гост. Кой е дошъл последен на гости?

КОЙ СЕ СКРИ?

Тази игра е подобна на предишната, само че, когато детето затваря очите си, премахвате една играчка и питате кой се е скрил. За да усложните играта, можете да поставите пред детето повече играчки, а след това да вземете 2–3.

ВЛАК

На лист хартия нарисувайте влак с три вагона. Отделно изрежете от картон животни, които детето познава, например куче, котка и заек. Помогнете на всяко животно да се качи в отделно вагонче на влака. След това животните слизат на гарата. Помолете детето да качи   всяко животно във вагона, в който е пътувало.

ШКАФЧЕ

За тази игра ще са ви необходими няколко празни кибритени кутийки или пластмасови непрозрачни чаши. Кажете на детето, че любимата му играчка (зайче, мече, кукла) са дошли при него с молба то да скрие скъпоценното им камъче в шкафчето (кутийките или чашите пред детето). След това за известно време направете възможно да разсеете детето, като говорите или правите нещо друго. След това го накарайте да върне камъчето на любимата му играчка. В коя кутия лежи (или под коя чаша)? Нека детето си спомни само!

ХРАНЕНЕ

Поставете пред детето три играчки: кукла, зайче и кученце. Вземете куклата в ръцете си и й дайте да пие от чашка от детски сервиз, след това дайте да пие и на зайчето и в края на кученцето. Нека детето ви каже в какъв ред „животните” са пили.

ПОВТОРИ СЛЕД МЕН!

Поставете няколко играчки пред детето. С всяка играчка направете различно действие, например: поставете мечката на масата, подхвърлете топка и я хванете, натоварете камион. Подканете детето да повтори действията ви със същите играчки.

КОЙ КЪДЕ СЕ СКРИ?

Вземете няколко кутии с различни цветове или външен вид. Скрийте топче в едната кутия, в другата кубче, а в третата моливче. Помолете детето да покаже в коя кутия е моливчето и в коя кубчето. Също така можете да разместите местата на кутиите и да го попитате, като посочите една от тях: „Какво се крие тук?". Детето трябва да си спомни, а след това да назове обекта и да погледне вътре, за да провери.

КОЙ КЪДЕ ЖИВЕЕ?

Изрежете от картон три къщи (къщите трябва да се различават по цвят и размер). В първата къща ще живее мечка, във втората заек, в третата котка. Заведете всяко животинче до неговата къщичка. Обяснете на детето кое къде живее. След това животните решили да се поразходят. След разходката всяко животинче трябва да се прибере в своята къщичка. Къщите трябва да са еднакви по височина и цвят, а да се различават само по цифрите 1, 2, 3.

КОЙ КАКВО ИМА?

Сложете пред детето три играчки животни. Пред всяка животинка поставете различен предмет, например пред заека топка, пред мечката – един буркан, пред маймуната – четка за зъби. След това  помолете детето да затвори очите си и да си спомни кой какво е държал в лапите си.

ЗАПОМНИ ЕДНА ПРИКАЗКА

Най-вероятно вече сте прочели на детето си приказките „Дядо и ряпа”, „Приказка за питката”, „Дядовата ръкавичка”. Подгответе карти с героите на една от тези приказки и му я разкажете отново. След това разбъркайте картите (3–4) и го помолете да ги подреди в правилния ред.

Следват и игри с пръсти

Игрите с пръсти са занимателни и интересни. Те помагат за развитието на говора, мускулната координация, осъзнаването на частите на тялото, способността за концентрация, изграждането на метроритмично чувство.

ЗАЙЧЕТА

Събрали се зайчета... пет (изнасяте напред едната ръка и показвате 5-те пръстчета). Строили се всички... в ред (с една ръка правите мах пред тялото на ниво пояс). Белички... дебелички (следва имитационно движение с две ръце встрани – като делва, могат и да се поклащат), с ушенца... като листенца (правят се „ушенца” с по 2 пръстчета над главата), с мустаци... като на юнаци (с показалците на двете ръце показвате под нослето си колко дълги са мустаците). Строили се, преброили се: едно, две, три, четири, пет... (броите пръстите на ръцете, като на „5” отново изнасяте едната ръка напред и показвате петте разтворени пръстчета) и заиграли на... телефон (с едната ръка имитирате слушалка на телефон и я слагате до едното ухо).

ПРЪСТЧЕТА

Едно, две, три – пръстчета добри.

Четири, пет, шест – слушаха ме днес.

Седем, осем, девет – миха се одеве.

Десет – тука спри и пак го повтори!

Едно, две, три – сладка каша ври.

Четири, пет, шест – искаш ли петмез?

Седем, осем, девет – близнах си одеве.

Десет – тука спри и пак го повтори!

От свита в юмрук ръка последователно изваждате пръстите.

Следва продължение…

Текст: Силвия Асенова, магистър логопед