Най-малките в яслите не играят с останалите. Те просто седят, наблюдават другите, понякога им открадват топката и се ядосват, ако някой вземе тяхната топка. Въпреки това по мнението на специалистите точно тези почти незабележими действия са особено важни за децата до една година. Въпреки че в тази възраст още не играят, те получават първите уроци в социалното си поведение. Тук те изпитват съвсем различни импулси, отколкото при родителите си.

В началото бебетата само наблюдават връстниците си, после започват да им подражават. Подражанието е важна стъпка в развитието на детето и първа възможност за установяване на контакт с останалите.

В общуването с връстници децата придобиват нов опит, който не е възможен вкъщи. Понякога това може да ги изнервя, както в случая с отнетата топка. Обаче ядосването им, утвърждаването им срещу другите, както и споделянето на вещите са важни стъпки за развитието на най-малките.

Много съществени за ученето са реакциите на родителите. Специалистите съветват мама и татко да не се намесват веднага, за да може детето да придобие собствен опит. Но когато е необходимо, намесата им се налага.

Специално внимание експертите обръщат на ученето чрез книжки с картинки. Децата усвояват това още на девет месеца – да видят нещо в книжката и след това да го открият в реалността. Още преди първия си рожден ден и преди първите си думи бебетата са в състояние да изучават косвено истинския живот чрез книжките с картинки. Важно е обаче картинките да съответстват на действителността.