Как се отразява на детето 6-месечният отпуск по майчинство, прехвърлен на бащата? Това е сравнително нова за България практика. Не се притеснявайте, че промяната ще има отрицателно влияние върху детето. Това е добра възможност за бащата да изгради силна връзка с детето си. Бащината роля не бива да се омаловажава. Въпреки това обаче, като майка, трябва да намирате време да укрепвате връзката си с бебето, която се създава именно през първите месеци след раждането.


Ако отношенията ви с партньора са добри и успявате да компенсирате отсъствието си от дома, 6-месечният отпуск по бащинство е добър вариант за отглеждане на бебето. 

Текст: Д-р Маргарита Поппандова, детски психоневролог, София