На старта 100 милиона! - Около 100 милиона сперматозоиди се отправят по 9-сантиметровия път към яйцеклетката. Деветдесет процента от миниатюрните, пляскащи с опашчици като с камшичета, бързи “плувци” не успяват да се спасят от враждебната среда във влагалището и загиват. Останалите си проправят път през канала на маточната шийка до кухината на матката.

Грешна посока
Най-малко половината от сперматозоидите се заблуждават и се отклоняват от матката в погрешна посока – към яйцепровода. А през този цикъл той не е подготвил способна за оплождане яйцеклетка. Тъканите поемат отклонилите се от правия път сперматозоиди.

Зареждане и упътване
Макар и да са подвижни, сперматозоидите не биха стигнали далеч без помощта на слузта в шийката на матката, която ги зарежда със специални вещества. Освен това секретът им показва пътя, той ги групира и ги изтиква нагоре като по улично движение. Без тази насока “плувците” ще се въртят в кръг.

Безмилостен подбор
Дори в семенната течност, която има нормална оплодителна способност, се откриват деформирани екземпляри – сперматозоиди с две глави или с липсващи опашки. Секретът в шийката ги сортира – двуглавите не се допускат по правилния път, тъй като са много големи, а безопашатите отпадат, защото нямат “навигатор”, който да ги води до целта.

Сватбен танц само с един
Неколкостотин сперматозоида изминават пътя и преодоляват строгия подбор, след което обграждат готовата за оплождане яйцеклетка. На ход обаче не е най-бързият от тях, а предпочетеният от яйцеклетката. Нейният външен слой – зона пелуцида – изпраща привличащи вещества. Шлемът върху главичката на един от очакващите сперматозоиди реагира най-силно и точно за него яйцеклетката отваря жилавата си обвивка. В същия момент пред всички останали сперматозоиди е спусната бариера. За чифтосването са нужни само две клетъчни ядра – едно мъжко и едно женско!

ИНВИТРО КАМПАНИЯ - БЕЗПЛАТНА ПРОЦЕДУРА ЗА СЕМЕЙСТВО С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ

Фаталните 8 часа или 5 дни...
Яйцеклетката – най-голямата клетка в човешкия организъм (с диаметър 1/10 от милиметъра), има крайно ограничена продължителност на живот. Тя е готова за оплождане само осем часа. Въпреки това около пет дни от месечния цикъл има шанс яйцеклетката и сперматозоидът да се слеят, тъй като сперматозоидите могат да преживеят до пет дни в яйцепровода и да изчакат и пресрещнат яйцеклетката.

Кой определя пола
Яйцеклетките винаги носят в ядрото си половата хромозома X, докато сперматозоидите могат да са снабдени с една Х или с една Y хромозома. Ако оплождането се осъществи от Х-сперматозоид, детето ще е момиче, а когато е от Y-сперматозоид – момче. Дълго време на Y-сперматозоидите са приписвани способности на победители. Смятало се е, че при секса около овулацията по-напред се придвижват по-леките и по-бързо движещи се сперматозоиди, които създават момчета. След въвеждането на образните методи за наблюдение на оплождането се установява, че бързината и по-ниското тегло не са предимство на Y-сперматозоидите. Все повече проучвания сочат, че хормоналното състояние на жената се отразява и на обвивката на яйцеклетката й, която избира сперматозоида победител.

Шифърът на Човека
Клетъчните ядра на сперматозоида и на яйцеклетката бавно се доближават едно до друго. Те разтварят обвивките си, хромозомите им образуват 48 чифта – шифъра на един нов, уникален човек.