"Семейството е жив организъм. Постигането на баланс вътре в него често е възпрепятствано със съпротива към промените, които се налагат при преходните етапи на жизнения му цикъл. Всеки семеен член има определена роля в една относително стабилна семейната система."

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ 

Това споделят създателите на новия "Кабинет за родители", отворил врати в МЦ "Д-р Гунев", София. Едно пространство, създадено с голямо внимание и любов, съчетавайки акушерството с психологията.​ 

От екипа казват още: 

"Интердисциплинарният подход е нашата гаранция за успех и постигането на отлични резултати. Задълбочените познания в клиничната сфера на акушерството се срещат с опита в работата с дълбините на човешката личност, за да създадат безопасна среда за развитие на новото семейство."

Кой стои зад него? 

Милица Маринова, фамилен консултант, завършила акушерство и придобила професионалния си опит в една от най-добрите АГ болници – "Майчин дом".

"Отдаването на тази професия, сливането с емоциите на раждащите и споделянето на радостта от появата на рожба е чест и привилегия! Да бъда част от тази магия ме накара да повярвам, че трябва да се стремим всичко в нашия забързан свят да бъде така чисто и светло като мига, в който се ражда нов живот." 

В работата си като акушерка Милица често се е сбълсквала със страха на жените от раждането като процес, от последващите промени в семейните роли, промяната на отношението, както към партньорите помежду им, така и на двамата към новопоявилия се член на семейството. Тези предизвикателства, които се появяват заедно с новия живот, я насочват да продължи обучението и развитието си като специалист във фамилната терапия и така се ражда внимателно обмисления и концептуално изграден „Кабинет за родители”.

Комикът Джак Уайтхол ще става татко

"Вярвам, че всеки човек е специален и уникален по своята същност и има нужда от индивидуален подход. Смятам, че на всеки трябва да му бъде осигурена среда в която да се чувства емоционално защитен, спокоен и сигурен, среда в която да не се страхува да сподели проблемите си, да бъде изслушан, да се почувстван разбран и обгрижен. Като психолог и консултант осигурявам такава среда на клиентите си както при индивидуалното, така и при семейнто консултиране. Ръководя се от убеждението, че всеки носи в себе си отговорите, които търси, но по различни причини, не ги открива или се страхува да им повярва. Моята мисия е да партнирам на клиентите си, да ги подкрепям и подпомагам в тяхното търсене, да им предоставя своите знания и опит. В практиката си използвам системния подход, както и комбинирам различни техники и опит от други направления, съобразени със специфичните нужди на клиентите ми." 

Д-р Цветелина Шопниколова, клиничен психолог, занимаващ се с изследване на личността посредством психодиагностични инструменти. С интереси в сферата на приложната психология, психологическо тестиране и изследване на индивидуалността на личността. 

„Кабинет за родители” предлага терапия и допълнителна подкрепа за осигуряване на плавен преход към новите семейни отношения, така че всички в семейството да се чувстват приобщени, значими и да приемат новите си социални роли без сътресения.

КАЛКУЛАТОР ЗА КРЪВНА ГРУПА

В кабинета ви очакват: 

  • Семейни консултации;
  • Фамилна терапия;
  • Психодиагностика;
  • Психотерапия;
  • Психологическа подкрепа при бременни; 
  • Психологическа подкрепа при двойки, планиращи бременност.

Повече можете да научите >>>ТУК и >>>ТУК