Училищата в Габрово провеждат летни занимания с децата от първи до четвърти клас, за да облекчат родителите на най-малките ученици. Инициативата е възможност за мнозина за десета година.

Родители сигнализират за системен тормоз над дечица в детска градина

Програмата дава възможност както за работа по интереси в училище, така и за излети сред природата, музейни обиколки, посещения в библиотеката и спортни състезания.

Всяко от децата участва в летните занимания в група в училището, в което учи. За по-малките те вече започнаха. Тази седмица ще бъдат включени и четвъртокласниците.

Заниманията се провеждат от 8:00 до 17:00 часа и продължават до средата на юли, като родителите определят дали децата им да участват в целодневната програма или за по-кратко време.

До края на годината 17 нови детски градини ще отворят врати

Инициативата, която осигурява грижа за децата и по време на ваканцията, се провежда за десета година. В нея се включват всички училища в Габрово, с изключение на едно, в което започва ремонт.

Източник: https://bnr.bg/