,,Зелената стълба‘‘: Информационна кампания за опазване на околната среда

През годината планираме да запознаем нашата аудитория с полезна информация относно екологичните принципи, устойчивия начин на живот (например вредата от бързата мода и не само) и добрите практики за по-зелено бъдеще чрез личния пример на популярни личности и големи организации в тази посока.

Защо ние, защо сега?

Децата са бъдещето – от родителите им зависи да им оставят богато духовно наследство, да посадят в сърцата им стремеж към устойчиво развитие. Вярваме, че здравословният начин на живот се възпитава, а той несъмнено включа грижа към природата, рециклиране, познаване на големите замърсители, отношение към климатичните промени и влиянието им върху бъдещите поколения.

Тревожен е фактът и че продължават да се натрупват научни доказателства затова, че замърсяването на въздуха засяга всички ни още от пренаталения период, и крие потенциални последици за здравето през целия ни живот - какви са решенията в тази посока, как можем да бъдем част от промяната? Качваме се по зелената стълба, устремени към отговорите.

Отговорност

Не на последно място следването на принципите за добро екологично, социално и корпоративно управление (ESG) стават все по-важна част от бизнес модела на всяка голяма компания, затова представители на подобни организации също ще намерят място на зелената стълба. Еко-иновации, зелени решения, успешни инициативи – търсим вдъхновяващи примери от различни сектори и институции.

Личният пример в действие

Популярни лица ще разказват за своя начин на живот, съобразен с природата, в ролята им на родители, предприемачи, хора на свободна практика. Предстоят вълнуващи срещи, разговори с интригуващи събеседници, малки предизвикателства от нас за нас и от нас към вас, драги читатели. Защото фундаменталната ценност остава същата – да бъдем Заедно във всичко. 

*Следете за всяко ново предизвикателство в социалните канали на 9 МЕСЕЦА