Различни подходи към живота
В някои отношения с Вашето дете Дева сте почти противоположности. Докато Вие винаги сте импулсивни и смели, Вашето дете Дева е практично и сдържано още от ранна възраст. Докато Вие се впускате напред в живота, малката Дева се държи настрана, преценявайки ситуацията, преди да реши дали да се включи.

Може да се очаква понякога да се сблъсквате, отчасти заради някои основни общи качества, които имате. И двамата сте честни до съвършенство и никой от вас не се страхува да сподели гледната си точка. Можете да научите детето си с личен пример да бъде по-смело и по-малко тревожно, но се опитайте да не забравяте и да уважавате резервираната му природа. В крайна сметка подходът към живота не е еднакъв за всеки. Да, понякога детето Ви Дева може да изглежда прекалено сериозно или зряло, но то ще се чувства по-комфортно, ако го оставите да приема нещата със собствената си предпазливост.