Два пламъка
Подобно на два пламъка, вие и вашето дете Овен подхранвате взаимно духа си. И двамата сте спонтанни и винаги в движение, развълнувани от всеки нов проект, който сте започнали. Трудно е да уморите малкия си Овен, което е добре, тъй като вашата собствена енергия е също толкова безгранична.

Елементът на приятелска конкуренция между вас прави нещата, с които се занимавате заедно, забавни. Само се уверете, че оставяте детето да живее своя живот и не се изкушавате да правите нещо вместо него. То ще ви даде да разберете категорично кога сте престъпили границата. И обратното! Разбира се, и двамата сте вироглави, така че, когато си изпробвате взаимно търпението, внимавайте! Предизвиквайте детето Овен да живее смело и то няма да ви разочарова.