Здрава, емоционална основа
Силно емоционални и интуитивни, Вие и Вашето дете Рак сте в тясна връзка. Отлично разбирате чувствителната природа на малкото дете и обичате начина, по който то е толкова привързано към Вас. Не Ви е трудно да му давате обичта, подкрепата и увереността, от които се нуждае. Прекрасно е умението Ви да разгадавате сложни загадки - приемете, че това е един от начините, по които можете да окажете положително влияние върху малкия си Рак, който иначе би се придържал само към познати истории, хора, идеи без други влияния.

Можете да го насърчавате да бъде авантюрист и да прави стъпки извън зоната си на комфорт, но не го тласкайте към неудобни ситуации. Израстването на детето Ви зависи от това дали ще може да върви със собствено темпо и дали ще може да разчита изцяло на Вас. Ако се случи нещо, което да накърни доверието му, то ще се затвори в черупката си и ще отнеме време, за да се сближите отново.