За репродукцията при човека е характерно възникването, развитието и раждането на един плод, което в различните географски ширини е в границите на 96–99%. Към момента на раждането при 1 до 3% от бременните се намира повече от един плод – състояние, известно като многоплодна бременност, а плодовете съответно като близнаци.
Най-честата многоплодна бременност е двуплодната, при която има най-големи шансове за развитие и износване на бебетата. Тройка близнаци е посрещал почти всеки акушер с по-продължителен трудов стаж в голямо родилно отделение. Повече от три плода се раждат изключително рядко. В тези случаи обикновено има най-различни сериозни проблеми за оцеляването на новородените и тяхното по-нататъшно развитие. В историята е известен шокиращият и почти невероятен случай на 13-плодна бременност, завършила с раждане (!) през XIX в. През миналия век е описана 15-плодна бременност, завършила обаче с аборт.

Кои са причините
Причините за многоплодна бременност са най-разнообразни, често комбинирани.
Наследствено предразположение. Ако в семействата на родителската двойка има близнаци, шансът за нова близначна бременност е по-голям.
Възраст на жената над 30 години. Известен е стремежът на съвременната жена да се утвърждава като образована личност и добър професионалист, което изисква и реално време. Като резултат бременността и раждането се отлагат за по-благоприятен момент, т.е. когато жената вече е и на повече години.


Предшестващи много бременности и раждания, включително и многоплодни.
Раса. При тъмнокожите жени от африкански произход относителният дял на близнаците е по-голям в сравнение с някои азиатски народи. В Европа повече близнаци се раждат в скандинавските страни.
Стимулиране на овулацията при асистираната репродукция. През последните години към причините се добавя и този метод, когато под влиянието на медикаменти се получава множествена овулация и по няколко оплодени яйцеклетки се реимплантират обратно в маточната кухина. Развиващите се близнаци (най-често двойка) може да идват от две оплодени яйцеклетки от еднакъв или от различен пол.

Заплахи
Известието, че жената е бременна с близнаци, е вълнуващо и прави много от двойките щастливи. Оттук нататък започват различията с едноплодната бременност и проблемите за бременната и за плодовете. Не са редки и усложненията.
Преждевременно раждане. Рядко близнаците се раждат около определения термин, макар че има описани случаи и на преносена многоплодна бременност, но това е изключение. По правило близнаците са с по-ниско тегло, често между 1500 и 2500 г, за тях са нужни специални реанимационни грижи, органите и системите им са по-незрели, което затруднява адаптацията им след раждането и ги прави податливи на инфекциозни заболявания. Изключително внимание и специализирани грижи са необходими за родените около 28-ата гестационна седмица (г.с.), тъй като са незрели и по-уязвими.
Бременните с близнаци три пъти по-често страдат от повишено артериално налягане през бременността. Това увеличава риска от преждевременно отлепване на плацентата.
Анемията при бременните е два пъти по-честа, отколкото при бременните с едноплодна бременност. Около два пъти по-висок е рискът от развитие на вродени аномалии на невралната тръба, на стомашно-чревния тракт, сърцето и пр.
Възможност един от плодовете да загине, което е известно като синдром на “изчезналия близнак”. Обикновено това може да стане до края на първото тримесечие. При еднояйчните плодове може да се развие синдром, при който притокът на кръв между тях е неравномерен и води до проблеми в тяхното развитие.
Много по-честа е неправилната позиция на бебетата в матката. Това многократно увеличава възможността за оперативно раждане.
Плацентата заема много по-голямо място. Този факт повишава риска за майката от обилни кръвотечения след раждането.

Колко ще са бебетата
Днес многоплодната бременност се установява с помощта на лабораторни и апаратни методи и най-вече с ехографски преглед. Съвременните апарати с висока разделителна способност дават възможност не само да се види броят на плодовете и разположението им в маточната кухина, но и да се проследят тяхното състояние, мястото на плацентата (плацентите), да се открият евентуални дефекти в развитието, количеството на околоплодната течност, полът на децата и пр. През последните години много популярна е практиката, когато плодовете са четири или повече, те да се намалят. Целта е да се осигурят по-добри условия за развитието на по-малко плодове.

Какво да се прави
Бъдещата майка, която очаква близнаци, преди всичко трябва редовно да посещава женската консултация. При прегледите ще се преценява нуждата от изследвания и евентуални консултации с различни специалисти. От особено значение е бременната да се храни здравословно. Не става дума да яде за двама, трима или четирима. Организмът й обаче трябва да получава повече протеини, калории, минерали, витамини, желязо и пр. При усложнения се препоръчва почивка на легло в домашни условия или в болница. Ако се появят преждевременни контракции, бременната трябва спешно да се обърне към лекар, който да й предпише съответни медикаменти. Често при многоплодна бременност се среща в различна степен преждевременно отваряне на маточната шийка, което може да доведе до инфектиране на плодното яйце, разкъсване на плодните обвивки, понякога до приключване на бременността доста по-рано от определения термин и раждане на недоносени и незрели деца, чието оцеляване и по-нататъшно развитие създават много проблеми. Преждевременно скъсяване, изглаждане и отваряне на маточната шийка при многоплодието се наблюдават често. Те изискват редовен контрол и своевременно поставяне на т.нар. серклаж.

Как да протече раждането
Многоплодната бременност може да завърши с раждане по естествен път, когато обаче има условия за това: благоприятно разположение на двете бебета, липса на несъответствие между размерите на плодовете и на родилния път, теглото на близнаците е близо поне до долната граница на нормата, предполага се, че няма изразена незрелост и пр. Метода на раждане ще изберат специалистите. Проблеми може да се появят и след раждането на първия близнак по естествен път: изпадане на пъпната връв, ръчичка, заемане от втория плод на косо или напречно положение, влошаване на състоянието на още неродения близнак. Оперативната намеса за бързо (не брутално!) завършване на раждането носи определен травматичен риск за втория плод и за майката. Това са все възможни заплахи, които не са правило и може да не се случат. При бременност с три и повече плодове се предпочита цезарово сечение. То е задължително при силно изоставащи във вътреутробното си развитие бебета, при започнало раждане в твърде ранен срок и при някои заболявания на майката. Заради възможните рискове най-добре е при многоплодна бременност раждането да протече в голяма клиника.