Срещаме Ви с д-р Владимир Чучумишев - роден в София, учил в техникум по електроника. Още по време на средното си образование, започва да има интерес към медицината, много скоро се дипломира като лекар в  „Медицински университет София“. През 2002 година започва специализация по акушерство и гинекология в Първа АГ болница „Света София“. Дългите години стаж и множеството разнообразни случаи обогатяват значително неговия опит. В развитието си като специалист, д-р Чучумишев следва интереса си към пренаталната диагностика и грижата за пациентки с високо рискова бременност и риск от повтарящи се аборти. Към момента той е част от екипа на Медицински център д-р Калчев. Потърсихме го, за да разберем повече за изследванията по време на бременността. Ето и какво ни сподели той.

 

 • Д-р Чучумишев, разбрали сме, че сме бременни. Какво следва оттук насетне? 

Ако бременността е планирана и подготовката на организма на жената е започнала няколко месеца по-рано, то всичко продължава по предварително изработения план. В случай че се касае за случайно настъпила, неочаквана бременност, бъдещата майка трябва да се свърже със своя акушер-гинеколог и да се определи дата за преглед, както и да започне прием на фолиева киселина.

 • Каква роля играе женската консултация – освен че проследява физическото състояние на жената, помага ли тя и за психичното здраве?

Ролята на женската консултация е да спомогне за нормалното протичане на бременността, да се предвидят и профилактират възможните рискове. Правилното хранене, изключването на вредните фактори на средата, приемът на подходящи витамини и микроелементи е от ключово значение за здравето на бременната и развиващия се в нея плод. По време на бременността, периодът около раждането и следващите няколко седмици многократно възникват ситуации, които предизвикват тревожност и притеснения в жената. В тези моменти адекватната и навременна консултация могат да вдъхнат увереност и спокойствие.

 • Различните гестационни седмици – какво трябва да знаем за всяка от тях?

Гестационните седмици са седмиците, броени от първия ден на последната менструация (ПРМ). Общоприето е бременностите да се датират по този начин, въпреки че това понякога обърква бъдещите майки. Овулацията, т.е. отделянето от яйчника на годна за оплождане яйцеклетка, настъпва около 14-тия ден - в края на втората гестационна седмица. Датата на очакваната менструация е на 28-мия ден - краят на четвърта гестационна седмица.Тогава повечето уринарни тестове биха потвърдили бременността.

БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ОБЩНОСТТА НА 9 МЕСЕЦА ВЪВ VIBER

 • Кога трябва да посетим акушер–гинеколог и как протича първият преглед?

Една до две седмици след закъснението на менструацията - в пета или шеста седмица на бременността е добре да се осъществи първата визита при акушер-гинеколог. Много е важно при този преглед да се съберат данни за общото здравословно състояние на жената, историята на предшестващите бременности, да бъде направен анализ на възможните рискове и да се изгради стратегия за тяхното проследяване. 

При ултразвуковия преглед очакваме да визуализираме плоден сак с жълтъчно мехурче в пета гестационна седмица, а една седмица по-късно - и ембрион със сърдечна дейност. Изчислява се вероятният термин на раждане. Правилното изчисление на термина е особено важно при пациентки с нередовна овулация, защото при използване на конвенционалните калкулатори, при тях бихме датирали бременността некоректно. Точното измерване на големината на ембриона в първите седмици на бременността ни дава най-добра представа за нейния срок.

 • Задължителни и препоръчителни изследвания – кои прегледи можем да пропуснем и кои не? 

Бих препоръчал всяка бременна жена да направи трите високоспециализирани прегледа:
 - в края на първо тримесечие (от 11-та до 13-та г.с. + 6 дни ) - Комбинираният скрининг за хромозомни заболявания, прееклампсия, изоставане в растежа на плода и преждевременно раждане. Още при този преглед могат да бъдат добре визуализирани главата, крайниците, корема, гръбначният стълб и някои от вътрешните органи на плода. Могат да бъдат изключени големи дефекти;
- от 20-та до 23-та г.с. - Фетална морфология;
- 28-ма - 32-ра г.с. - Късна фетална морфология.

 • Кога говорим за рискова бременност? 

Бременността е физиологичен процес на взаимодействие между организмите на майката и развиващия се в нея плод. По различни причини може да настъпят нарушения в нормалното развитие на бременността с негативно въздействие върху здравето на майката и бебето. Правилен подход е да приемаме всяка една бременност за потенциално рискова, докато не се убедим в обратното, т.е. да търсим рисковите фактори при всяка една среща с нашите пациентки и да се опитаме съвместно да изградим стратегия за тяхното елиминиране.

От първия до последния ден на бременността могат да възникнат рискови ситуации.

В първото тримесечие често срещаме кръвотечения и повишен риск от спонтанен аборт, прекомерни повръщания с обезводняване на организма. Във второ тримесечие, по-рядко, но аборти също настъпват по причина отслабване на маточната шийка. Във втората половина на бременността могат да се развият хипертонични усложнния,  може да започне изоставане в темповете на растеж на плода. Често се сблъскваме с проблемите, свързани с риск за преждевременно раждане.

Факторите, които допринасят за високорискова бременност, са много и няма да се спирам на всички, но бих искал да спомена тези, които касаят по-големи групи жени.

От страна на майчиния организъм – възрастта:

- При прекалено млади жени (под 17 години) има повишен риск от раждане на незрял плод, изискващ интензивни неонатологични грижи. Тези бременности са често непланирани, проследяването и адекватната консултация започват късно.

- Над 35 години. Все повече бременни са в тази възрастова група. При правилна подготовка и проследяване тези жени могат да се радват на безпроблемна бременност. Но все пак има някои рискове, които бих искал да спомена:

 1. Забременяването може да отнеме повече време;
 2. По- голяма е чесотата на спонтанните аборти;
 3. Съществува по-голяма вероятност за развитие на гестационен диабет и хипертонични усложнения;
 4. Много по-вероятно е да се наложи оперативно раждане;
 5. Повишен е риска за вродени хромозомни заболявания на плода.

От страна на заболявания на майката, съществуващи преди бременността - Хипертония, диабет и други нарушения на въглехидратния метаболизъм, епилепсия, затлъстяване, нарушена функция на щитовидната жлеза. Тромбофилия.

За рискова се счита бременността при пациентки с предшестващи спонтанни аборти в първо и второ тримесечие, преждевременно раждане, хипертонични усложнения, мъртъв плод, дете с увреждания.

Вродените аномалии на матката, придобити увреждания на маточната кухина, вследствие прекарани хирургични интервенции, полово предаваните инфекции са често срещани.

Фактори от страна на средата – тютюнопушене, алкохол, прием на медикаменти, наркотични вещества, неправилно хранене, експозиция на токсини и тежки метали. Вирусни и бактериални инфекции, възникнали по време на бременността.

Рискови фактори от страна на самата бременност са многоплодната бременност, както и случаите с аномалии в разположението на плацентата.

 • Кога е време за фетална морфология и какво представлява изследването?

Около 20-23-та г.с. условията за визуализиране на плода с ултразвук са оптимални. Това ни позволява детайлно да огледаме всичките му структури и да оценим техния растеж и развитие. Обект на изследването са също плацентата, пъпната връв, маточната шийка. С Доплер УЗ се измерва кръвотока между плода и плацентата, в двете маточни артерии.

 • Оценката на феталната морфология – защо е важна и в какво се изразява?

С високоспециализираните ултразвукови прегледи могат да бъдат открити аномалии в развитието на структурите на плода, да заподозрем наличието на хромозомно заболяване при него. Нарушенията в растежа могат да ни насочат да търсим дефицити на хранителни вещества, витамини и микроелементи, които при правилна намеса да насочат бременността към по-оптимално протичане.

 • Познати са термините ранна фетална морфология и късна фетална морфология. Бихте ли обяснили каква е разликата?

Наистина има известно объркване, особено касаещо термина “ранна фетална морфология”. Правилно е за такава да се смята високоспециализиран УЗ преглед, извършен между 16-та и 18-та гестационна седмица, особено препоръчителен за пациентки, пропуснали прегледа в 11-та-13-та г.с. + 6 дни, както и при високорискови бременности за по-оптимално проследяване. Късната фетална морфология с доплерово изследване е преглед, който обикновено извършваме в началото на третото тримесечие - между 28-ма - 32-ра гестационна седмица. В този период започва по-интензивен растеж на плода. Пациентките, при които установяваме изоставане в растежа на бебето, трябва да бъдат много внимателно проследявани до раждането с последващи прегледи и записи на детски сърдечни тонове.

 • Кои са следващите стъпки, в случай, че бъде открит вроден проблем на плода? 

На родителите трябва да бъде разяснено точното естество на открития проблем, възможностите за неговата корекция - вътреутробно - по време на бременността или след раждането, както и неговите отражения върху здравето, качеството на живот  и интелектуалните способности на детето. Често се налагат допълнителни консултации с детски кардиолози, неврохирурзи, генетици.

 • Оперативно или нормално раждане - кога може да се направи прогноза? 

Честотата на оперативните раждания в нашата страна към момента е доста висока - около 50% от всички раждания. В последните години се правят опити да се прецизират индикациите за цезарово сечение. Немалко бременни посещават курсове за подготовка за нормално раждане. Все по-широко в родилните отделения се използват методите за обезболяване на раждането. Плановите цезарови сечения се насрочват най-често за периода на 39-та гестационна седмица. Около 36-та седмица трябва да се вземе решение за начина на раждане.

Калкулатор на бременността - провери кога е твоят термин

 • Вашият съвет към бъдещите майки. Как пътят на 9-те месеца да бъде спокоен и хармоничен, а не стресиращ и изпълнен с притеснения? 

Добре е бременностите да бъдат планирани, правилната подготовка може да профилактира немалка част от усложненията. Да намерят проследяващ лекар и акушерка, на които да имат доверие. Добрата комуникация помага за по-лесното преодоляване на възникващите проблеми.