Текст: Атанас Нанков - социален консултант, преминал модули на обучение по консултативна психология, социална и емоционална компетентност. Сертифициран по психосоматика, завършил множество обучения, семинари и workshops. Контакти: [email protected]; https://atanasnankov.home.blog/

Неспирно се говори за психо-емоционалното развитие и уменията, формирани през първите седем години на детето. Колко са важни етапите от раждането на новия човек, как родителите подкрепят и преминават заедно с детето, учейки и изграждайки се взаимно към общото бъдеще. Безспорно необходим поглед, нали? Но в новото време има науки – като пренатална психология, които дават фокус към вътреутробното развитие. В пропедевтичен план се предразполагат знания за важността от общуването с нероденото дете. Което на практика се оказва формираща компетенция към пълноценния човек в бъдеще. Уроците, които се предават на децата по време на бременността, са не просто ключови, а основни за тяхното развитие след това. Струва си да дадем поглед, фокус, топлота и към този етап на формиране на бъдещата личност.

ТАЙНАТА НА ЖИВОТА В УТРОБАТА

Диалогът между майката и бебето, но не очи в очи, а сърце със сърце

Хората съзнателно не помнят вътреутробното си развитие. И следователно на едно базово ниво не се отделя голямо внимание по тази тема. В миналото детето се е посрещало с раждането. Но новите изследвания ни подсказват, че ние имаме влияние върху бъдещето дете. И е необходимо да се запознаем с това как преживяванията на майката въздействат на формирането на новото същество. Защото не само храната и витамините влияят на порасналия човек, принос има и психо-емоционалното развитие в посока на бъдещия характер на детето.

Неделимата симбиоза между майката и детето

Детето биологично е свързано с майката и нейните преживявания. Всяка една емоция води след себе си хормони, които влияят на бебето. Именно за това е важно как майката преминава през деветмесечния период на творение. Всеки бъдещ родител може да въздейства съзнателно върху развитието на детето си. Бебето е съзнателно същество и е необходимо да се предразположи емоционален обмен, който така или иначе съществува. На фокус е емоционалната ангажираност и трепетно очакване към бъдещата личност. Този процес до голяма степен може да бъде поет интуитивно. Идеята на пренаталното развитие е да се предаде съзнателно влияние към детето. Да се формират стимули, съобразени с етапите на неговото развитие.

ВЛИЯНИЕТО НА БЪДЕЩАТА МАЙКА ВЪРХУ ПЛОДА В УТРОБАТА Й

Като всеки нов период, този на създаването на дете не се отличава психо-емоционално с нищо по-различно от началото на един нов проект. Има усещане за страх, съмнение, надежда, любопитство. И всяка една емоция на майката е ключова за развитието на бъдещия човек. Точно тук е много важно да се осъзнае отговорността. А именно, че родителите влияят на бебето преди първата глътка въздух. И родителите могат да повлияят градивно. Не става дума само за гените. Да, ние сме с биологическите характеристики на нашето семейство, но и сме това, което сме, заради нашия опит, взаимоотношения и получена-предадена чувственост – по темата съществуват многобройни научни изследвания.

Гените не създават пълноценната личност

Гените не са генерален фактор за това какви ще бъдем, вече го споменахме. Нашите преживявания и опит са ключовите играчи или иначе казано – формулата е – гените + средата. Помнете, че сензитивността на бебето е отворена за творчеството на родителите – внимание – още преди раждането.

Какво да направим за здравото начало на вече роденото дете?

Да го прегърнем още тогава, макар и мислено, с нашите действия, като подкрепяме неговата сензорика. Родителят трябва да започне да дава творчество. Децата ви усещат и чуват. Релаксирайте, хвалете се, хвалете плода, информирайте се за курсове за бременни. Физическият контакт е от изключително значение, нежните докосвания на майката и бащата. Детето реагира с движения на приятните тактилни усещания. Има изследвания, които споделят, че класическата музика влияе успокояващо на бебето. Моделирането и артдейностите на майката също оказват благоприятно въздействие. Превантивно създайте топлотата на семейния контакт. Когато едно дете е желано, то го усеща. Това гарантира премината психо-емоционална криза в по-нататъшното развитие на личността. Родители, давайте си взаимна подкрепа. Запознайте се с екипа, който ще ви партнира по време на раждането. Това аз го наричам „невротрансмитери на топлота към адаптивно поведение в бъдещето на детето“. Към възприемане на света в светлата му страна. Връзката, която родителят изгражда с детето си, е основа за връзките, които порасналият човек изгражда за себе си. Детето е средата, в която е. Порасналият човек в голям процент търси онова, което е получил в израстването си. Нека му дадем пламък на грижа, любов и емпатия, за да има добри плодове.

БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ОБЩНОСТТА НА 9 МЕСЕЦА ВЪВ VIBER

Важното е да бъдем подготвени и емоционално компетентни към нас в стил отвътре-навън – несъмнено ще рефлектира към проектите, които създаваме във всяка сфера. Това, което желаем да сътворяваме, то трябва да е създадено в нас, за да го предадем нататък. Създавайте любов и любовта ще се върне в прегръдките ви.

 

Следете нашите новини и интересни истории на страницата ни във Фейсбук

Гледайте полезни лекции за родители в YоuTube канала ни

Не пропускайте новия ни брой

Последвайте "9 месеца" в Instagram