5 февруари 2014 г.

В редица демократични европейски държави имунизациите нямат задължителен характер. Всяка държава има действащ национален имунизационен календар, който съдържа ваксини, определени на базата на епидемиологичната обстановка в съответната държава. Ваксините са предоставени от здравното осигуряване на страната и имат препоръчителен характер.

Сред държавите, в които плановите имунизации не са задължителни са: Германия, Холандия, Люксембург, Великобритания, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Португалия, Австрия, Финландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Кипър, Русия, Естония, Литва и Латвия.Страни със задължителни планови имунизации включват: Чехия, Унгария, Полша, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Малта. В Белгия е задължителна само ваксината против полиомиелит. Във Франция – тeзи срещу дифтерия и тетанус и полиомиелит.

Източник: www.euvac.net

България

В България съществува задължителен имунизационен календар.

Какво е вашето мнение?