Чувала съм, че е възможно дори и след като детето е имунизирано срещу туберкулоза, пак да се разболее. Вярно ли е това?

За съжаление има хора, чиято имунна система не може да изгради имунитет срещу туберкулозата, въпреки че са имунизирани като деца. Дори и да се реимунизират, тяхната защита срещу болестта е много по-малка, отколкото на останалите. Това е дефект на имунната им система. Ако се разболеят от туберкулоза обаче, болестта няма да протече толкова тежко, колкото при хората, които никога не са били имунизирани, и няма да има хронични последствия.