Нова мода, религиозни разбирания, лични предпочитания, модерно звучене... Вероятните причини са много. Всеки е свободен да избере сам име на детето си. Защо обаче напоследък все по-често новородените, по желание на родителите, биват записвани без добре познатите окончания в българския език -ов и -ев?

Кои са най-харесваните имена за момичета

В Закона за гражданската регистрация ясно е казано следното:

  • "Собственото име на всяко лице се избира от родителите му и се съобщава писмено на длъжностното лице по гражданското състояние при съставяне на акта за раждане."
  • "Бащиното име на всяко лице се образува от собственото име на бащата и се вписва с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето, освен когато собственото име на бащата не позволява поставянето на тези окончания или те противоречат на семейните, етническите или религиозните традиции на родителите."

Но ето, че в последните години, често лишаваме децата си от окончанията, дори и тогава, когато името на бащата позволява употребата им. Имена от рода на Мария Стефан Ивайлова, Георги Петър Манолов и т.н. са все по-често срещани. Истината е, че тази мода, особено в по-големите градове, напоследък се радва на изключително силен интерес. Защо се случва това, на какво се дължи, кое подтиква родителите децата им да носят подобни имена? И толкова ли е лесно наистина да се случи? 

Родиха се три бебета с еднакви имена за ден

Да. Всичко, което се изисква от родилките по отношение на този въпрос е да попълнят една молба в АГ отделението. Това е - процедурата е готова и детето е "спасено" от окончанията, идентифициращи го по име като българче...

За да бъдем модерни ли се отричаме от всичко българско и родно? Защо с лекота оставяме родовата си принадлежност? И какво ще отговорим на детето си, когато един ден с любопитство то ни попита за причината, която стои в основата на различното му име?