Има различни презентирани теории на философи, психолози и школи, които споделят на база проучванията си отговора на въпросите „Какво ни формира; Какво ни прави такива каквито сме; Как моят живот е подреден по този начин?”. И вариантите в отговор на това са различни – генетична предразположеност, фамилен опит, кармична обремененост, вселенски план, тайни общества, храната, която консумираме и т.н. Оказва се, че преживяванията ни са централният елемент за формирането на нашата личност, за формирането на нашите избори, на ученето на децата в семейството от родителите, чрез опита, който показват. Текст, който ще замисли читателя, дали оставя емоцията да бъде преживяна, чута и разбра на или винаги може да бъде заместена с прагматичното.

МОЖЕМ ЛИ ДА ОТКУПИМ ЛИПСАТА?

  • В нас:

Ние не се раждаме в утопия „идеалния живот“, който е прекрасно подреден. И не е задължително, защото в личен план всеки преживява кризи или по друг начин поднесено – етапи в психоемоционалното си развитие. А именно необходими стадии, през които детето трупа опит в изразяването и регулярното управление на емоциите в неговото израстване. Емоционалното развитие има своята свързаност, то е свързано с когнитивното, поведенческото развитие и влиянието на социума. В тази връзка човек формира триединство – ТО (базова структура – задоволяване на инстинкти), АЗ (разум и осъзнати чувства) и СвръхАЗ (всички авторитети, които ни налагат, правилата и нормите в обществото). Препятствието тук може да бъде разминаването на това триединство. Като човек, който не овладява първичните си инстинкти или пък човек, който винаги във всяка ситуация се подчинява на правилата отвън и не изразява себе си (АЗ-а). Тук отработването на липсващата потребност може да се изпълни в пътя на деликвентното или да сме по-конкретни – нарушавайки обществените норми на всяка цена. Разбира се, винаги присъства личният избор за лична работа със себе си за допускането на друг модел за реакция тук и сега. Именно надграждане на базовите модели, смяна на роли, работа с подкрепящ специалист в хуманитарната област биха били прекрасни варианти в стъпките към осъзнатото.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ КАНАЛА НА 9 МЕСЕЦА ВЪВ VIBER

Доста често в семейства с липсващи роди тели би могло да се случи т.нар. „монетизиране“.

  • В семейството:

Доста често в семейства с липсващи родители би могло да се случи т.нар. „монетизиране“. Например – в семейства на моряци, шофьори, дипломати, нерядко се случва именно горе споменатото. След като се прибере в семейния дом, отсъстващият партньор/родител прави подаръци. Ето го и „капанът“, олицетворяващ несигурният стил в отношенията. Разбира се, този капан ни дава опции да бъде отработен с различен подход. След необходимото отсъствие липсата позволява успешно да бъде трансформирана – не само с подаръци, но и с внимание, емоции и споделеност. Защо е важно? Порасналият човек ще държи в себе си базово щастливо вътрешно дете в бъдеще, нима съществува нещо по-прекрасно?

  • В обществото:

​​​​​​​При личността, която не е получила достатъчно подкрепа, разбиране, споделеност, топлина в израстването си, доста често се случва това да се предава и в свързаността на тази личност в социума. Логично е. Именно причинно-следствената връзка за случващото ни се в живота е налице. Но тя невинаги може да бъде осъзната. Човек лесно се подвежда, избирайки пътя, в който плаща за споделеност в личен план или за определен статус в обществото. Уж удобно и някак нещата са прагматич но търговско ясни. Но изолираните емоции не водят до дълготрайна удовлетвореност с материални стимули. В случай на осъзнатост човек се мотивира да работи със себе си за своето надграждане и удовлетворено бъдеще в стил, който е отвътре-навън

МОНЕТИЗИРАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ВОДИ ДО ЩАСТИЕ. ДАЛИ?

Съществува мит, че само хората, които нямат достатъчно финанси, са уязвими към емоционална търговия с валута „самия себе си“. Но в този вариант изборът се определя от ценностите. Ако в средата, в която едно дете се формира, няма емоционална интелигентност относно разбирането, изслушването, подкрепата спрямо него, то би било по-уязвимо към структура на личността извън потребността за лична стойност.

Калкулатор на бременността - провери кога е твоят термин

КАКВО ДА НАПРАВИМ?

Нека да изграждаме поле на доверие, така че, ако нещо се случи, всеки в семейството да се чувства спокоен да споделя. Призовавам ви да отделяте грижа и време за инвестиране на енергия към вътрешния свят и към междуличностните взаимоотношения.

Текст: Атанас Нанков, социален консултант, преминал модули на обучение по консултативна психология, социална и емоционална компетентност. Сертифициран по психосоматика, завършил множество обучения, семинари и workshops. Контакти: atanas.nankov@abv.bg; https://atanasnankov. home.blog/