През 2020 г. България има коефициент на раждаемост над средния за ЕС – у нас нивото на този показател е 1,557 срещу 1,50 средно за общността. Това сочат данни на Европейската статистическа служба Евростат.

КАК СЕ НАСЪРЧАВА РАЖДАЕМОСТТА В БЪЛГАРИЯ

Сравнена със своите съседи на Балканите, страната ни е в средата на тази класация, която измерва нивото на плодовитост на 1 жена.

Така се оказва, че България изпреварва Гърция, където  коефициентът на раждаемост е 1,386, а така също и Сърбия с коефициент 1,48, и Република Северна Македония с коефициент 1,309. В същото време рекордът по плодовитост в региона държи Румъния с 1,796 раждания на една жена, следвана от Турция с 1,761 раждания.

ВЪВ ВАРНА СЕ РОДИ БЕБЕ С ВНУШИТЕЛНИ РАЗМЕРИ

От страните в ЕС коефициентът на раждаемост е най-висок във Франция. През 2020 г. там той е бил 1,83 живородени на жена. Следват Румъния с коефициент 1,796, Чехия с 1,71 и Дания с 1,68.

Най-ниските нива на плодовитост в ЕС се наблюдават в Малта – 1,13 раждания на жена, в Испания – 1,19 раждания и в Италия – 1,24.

Увеличава се делът на ражданията от майки, родени в чужбина. Делът на децата, родени от майки от чужбина – както от други държави-членки на ЕС, така и от страни извън ЕС – нараства в общността от 2013 г., от когато са налични сравними данни, отбелязват статистиците.

ПОВИШЕН БРОЙ РОДИЛКИ НАД 45 ГОДИНИ

В обобщение те посочват, че през 2020 г. в ЕС са родени 4,07 млн. бебета, като продължава тенденцията на спад, започнала през 2008 г. Тогава в ЕС са били родени 4,68 млн. деца.

Източник: zdrave.net