Израелски учени изработиха модел на човешки ембрион от стволови клетки в лабораторни условия, без да използват сперматозоиди, яйцеклетки или матка, което дава още по-подробна информация за ранните фази на ембрионално развитие. Моделът наподобява реален ембрион в 14-ия ден от неговото развитие, когато започват да се образуват първите вътрешни структури, но все още не са се оформили органите, твърдят експертите от научния институт Weizmann в Израел.

КАЛКУЛАТОР ЗА КЪРВНА ГРУПА

Научното откритие е описано в списание Nature на 6.09.2023 г.

На първо място, екипът държи да подчертае, че предстои да се извърви дълъг път преди създаването на ембрион от нула да бъде възможно. „Важният въпрос, който стои пред нас, е кога точно един ембрион се счита за такъв. Ако имаме ясен отговор, би било много лесно, тъй като всички сме запознати с наредбите и законите, касаещи неговото развитие. Засега сме много далеч от този момент“, пояснява ръководителят Якоб Хана.

Потенциална роля на създадения модел на човешки ембрион

Въпреки съвсем ранния етап на проучването експертите са убедени, че то би могло да разкрие нови възможности за тестване ефективността на медикаменти по време на бременност, да помогне в изучаването на някои аспекти на спонтанния аборт и генетичните заболявания и дори да улесни отглеждането в лаборатория на тъкани и органи за трансплантация.

6 яйцеклетки, 6 ембриона и първи опит Кая

Етапи на научния експеримент

Хама допълва, че създаденият ембрион не е идентичен на човешкия, което е напълно нормално предвид факта, че процесът е в самото начало. Колегите му извличат стволови клетки от клетки от кожата на възрастен индивид и такива, които са отгледани в лабораторна среда. След това ги връщат към предишно състояние, за да им позволят да се превърнат в различни видове клетки.

Психолози споделят: Ембрионът чува и вижда образи, изпитва и изживява различни чувства

На следващия етап от проучването израелският екип ги моделира така, че да образуват структура, сходна на тази на реалния ембрион. Крайният резултат не е истински или синтетичен ембрион – термин, който Международната асоциация за изследвания върху стволовите клетки остро критикува, а по-скоро модел, чиято цел е да покаже как функционира човешкият ембрион.

Около 1% от клетките се диференцират правилно и се придвижват и разпределят в подходящите за тях структури, достигайки до 14-ия ден от своето развитие.

Цели на екипа

Следващите две цели на израелските учени са да успеят да удължат наблюдението до 21-ия ден и да постигнат успеваемост при 50% от клетките.

Работодател пожела да заплати замразените ембриони на своя служителка

Магдалена Зерничка-Гьотц, професор по развитие и стволови клетки към Университета в Кеймбридж, споделя, че проучването използва 6 други, подобни на човешки ембрион, модели, създадени от изследователски екипи по света през 2023 г. Тя допълва: „Нито един от тях не онагледява самостоятелно естественото човешко развитие, но всеки разкрива различни аспекти, които могат да ни помогнат да разберем повече за ембриона.“

Хана не крие, че израелското проучване повдига някои етични въпроси, свързани с възможността от евентуална намеса в процеса на развитие на човешкия ембрион. Той сравнява научните експерименти в областта с ядрената физика и припомня, че нито един физик не е прекратил работата си само защото някой може да реши да създаде ядрена бомба.

Експертът уверява, че прозрачността е много важна за екипа му и обществото ще бъде информирано за всяка предприета стъпка. 

Източник: https://media.framar.bg/