Бащите да имат право на отпуск до два месеца за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, ако не са ползвали прехвърлен от майката (осиновителката) такъв тип отпуск. Това ще става с гарантирано право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване (ДОО), предвиждат приетите на първо четене от парламента промени в Кодекса на труда. Законопроектът на Министерския съвет беше приет със 179 гласа „за“, 21 „въздържал се“, без „против“.

Родителите ще ползват болничен, ако детето им е под карантина

Целта на предложените изменения е въвеждане в националното законодателство на изискванията по европейски директиви относно „равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи“. В мотивите към законопроекта на МС е посочено, че законоустановеното право на бащите (осиновителите) на платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст води до положително въздействие върху балансираното участие на родителите при възпитанието на детето в семейна среда.

Вносителите посочват още, че необходимите средства за изплащането на обезщетение при ползване на такъв отпуск от татковците ще бъдат за сметка на предвидените разходи за краткосрочни обезщетения със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Това няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, отбелязват още те.

Важно за родителите, чиито деца посещават ясли

Депутатите приеха предложенията между първо и второ четене на законопроекта да бъдат направени в срок от три дни.

Парламентът отхвърли други три законопроекта за изменения в Кодекса на труда – два на „Възраждане“ и един на ГЕРБ-СДС.