Провеждането на скрининг за ретинопатия на всички недоносени и незрели деца е най-ефективният метод за ранно откриване и превенция на необратимите усложнения, но съществуват редица трудности за осъществяването му.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

Благодарение на благотворителната инициатива "Българската Коледа" варненската Специализирана болница по очни болести вече разполага със Система за неинвазивно диагностициране и проследяване на ретинопатия при новородени.

"Използването на тази апаратура не просто улесни работата ни, а е абсолютна необходимост, за да продължим да даваме светлина на детските очички", споделя с благодарност екипът на специализираната болница. А нейният управител проф.д-р Христина Групчева подчертава, че ретинопатията на недоносеното може да има много тежки последици.

Едно на 5 хил. деца от общата популация има нужда от такъв високоспециализиран преглед. За съжаление, тъй като това са сравнително редки случаи няма установени по НЗОК пътеки и процедури, с които тези деца да бъдат обслужвани. Другият голям проблем е диагностично свързаните групи, които още не са въведени в България и тези деца са на практика пациенти на друго лечебно заведение (СБАГ"Проф.д-р Стаматов"-Варна). От тази гледна точка за нас е изключително трудно да инвестираме в нещо, което на практика дори не се случва при нас. Затова жестът на "Българската Коледа" е уникален по своя характер.

"Осигурената апаратура ни позволява да преглеждаме деца, които в началните етапи на своя живот лежат в СБАГ, както и да ги проследяваме в тяхното развитие", отбелязва още проф.д-р Групчева, която е  и председател на Българското дружество по офталмология.

Какво трябва да знаем за зрението на новороденото

Очна болница – Варна, обслужва очното здраве на болни от цяла североизточна България, както и осъществява скринирането, лечението и проследяването на недоносените деца от Неонатологично отделение – Варна. В този процес са включени неонатолози, офталмолози, сестринския персонал на Очна болница, акушерките от неонатологичното отделение, както и специализантите към катедрата по Очни болести и зрителни науки. Очна болница беше включена в изследователския проект FIREFLEYE - първото рандомизирано, контролирано, многоцентрово, международно проучване на деца с ретинопатия на недоносеното, което сравнява резултатите от лечението с anti- VEGF медикаменти и лазерната терапия. Работим по създаването на дигитална библиотека за подобряване на проследяването на децата, категоризиране на класификацията и статистическите данни, както и усъвършенстване на лечебния подход.

Все повече ученици са с увредено зрение

Счита се, че ежегодно 20 000 деца губят зрение поради ретинопатия на недоносеното  и това заболяване продължава да бъде водеща причина за предотвратима детска слепота в световен мащаб. До този момент са преминали две епидемии на заболяването. Първата епидемия през 40-те и 50-те години засяга предимно умерено недоносени деца,като деца с тегло при раждането под 1000г. не са оцелявали. Втората епидемия е през 70те години е свързана с оцеляването на недоносени, родени преди 28 ГС (гестационна седмица) и с тегло при раждането под 1000г. Счита се, че сега се намираме в „третата епидемия“ на ретинопатия на недоносеното. Тя започва в началото на 90-те години на XXти век и е комбинация от белезите на предходните две - висок процент на преждевременните раждания, което е съпроводено с оцеляване на деца с ниско и екстремно ниско тегло при раждането в съчетание с недостатъчно развитите скринингови програми и невъзможност да се обхванат всички застрашени деца.

Източник и снимки: https://bnr.bg/