20 болници у нас ще получат кувьози и детски респиратори, съобщават от Министерския съвет. Това ще важи за търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала.

КАЛКУЛАТОР ЗА ПОЛА НА БЕБЕТО

„С апортирането на движимите вещи ще се подобри качеството на медицинските грижи по отношение на детското здравеопазване в страната”, допълват от кабинета.

Според Министерството на здравеопазването към 2021 г. в страната има приблизително 1500 функциониращи кувьоза.

Кувьозите са жизненоважни медицински устройства, използвани в неонаталните интензивни грижи за подпомагане на развитието и поддържане на живота на недоносени бебета или бебета с ниско тегло при раждане.

Ако ви предстои раждане и се тревожите за болката, това е за вас

Те осигуряват контролирана среда с постоянна температура и влажност, имитирайки утробната среда. Необходими са достатъчно кувьози, за да се отговори на нуждите на всички недоносени бебета и новородени с ниско тегло, за да се гарантира тяхното оцеляване и благоприятно развитие.

Източник: https://telegraph.bg/