Община Русе стартира нова електронна услуга за улеснение на своите граждани. „Виртуална кухня“ е насочена към родители с деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, които желаят да ползват или вече са потребители на Детска млечна кухня.

Как да развием любопитство и интерес към храненето у малкото дете

Уеб приложението за електронна продажба на ваучери за детска храна ще позволи лесно, бързо и в удобно за родителите време и място да заявят и ползват услугите директно от своя смартфон или компютър. Чрез нея те ще получават информация за седмичните менюта, справки по заявените и закупени ваучери и ще проследяват плащанията си и изразходването на закупените ваучери.

Новата електронна услуга „Виртуална кухня“ ще осигури възможност на родителите да закупуват ваучери за храна по електронен път /чрез дебитна/кредитна карта, EasyPay или еРау/, както и достъп до полезна информация, свързана с работата на детската кухня и изхранването на децата. Всеки родител ще може да се запознае още с хранителните стойности, алергените и менюто за всяка възраст на детето.

Сами Хосни и Мила Савова станаха родители за втори път

От 18 март /понеделник/ електронната услуга „Виртуална кухня“ ще е отворена за регистриране на абонати - родители, които ползват услугите на Детска млечна кухня - Русе, както и за нови абонати. Регистрацията от родителите ще се извършва онлайн на следния адрес: https://dmkruse.uslugi.io

За да бъдат активирани профилите, следва родителите в срок от 5 работни дни да подадат писмено заявление по образец (Приложение №1) до директора на ДМК – Русе и следните документи:

  • бележка от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист с указания за хранителния режим на детето;
  • копие от удостоверение за раждане на детето;
  • декларация по образец (Приложение №2) за даване на съгласие за обработване на лични данни с информация по чл. 13 от Общия регламент относно защита на данни (Регламент (ЕС) 2016/679), попълнена от заявителя (родител/настойник);
  • декларация по образец (Приложение №3) за спазване на посочения срок и условия на съхранение на получените готови храни, попълнена от заявителя /родител/настойник/.

Над 10 години борба за нея - София е чудо!

Заявленията се приемат всеки работен ден в посоченото работно време на Централна детска млечна кухня от директора на ДМК или упълномощено от него лице на адрес гр. Русе, ул. „Никола Петков“ 2, както и през работното време на раздавателните пунктове към ДМК – Русе.

Настоящите абонати ще могат да активират профилите си след осъществена връзка с администратор на системата „Виртуална кухня“ в Детска млечна кухня - Русе на телефони 0882051842 и 0899718491. 

Източник: https://www.dunavmost.com/