През месец март (2022 г.)  Логопедия.БГ (www.logopedia.bg) организира за четвърта година кампания за безплатни консултации с водещи специалисти логопеди.

Времето на провеждане на кампанията за безплатни консултации с логопед не е избрано случайно. През месец март отбелязваме Европейския ден на логопедичната терапия (6-ти март), който българските логопеди разпознават и като свой професионален празник.

През тази година кампанията се провежда под надслов „Тук сме, за да ви помогнем“ и се фокусира върху необходимостта да бъдат подкрепени семействата за трудностите, които срещат в изграждането на езикови и комуникативни умения при децата, в момент на ограничени социални контакти и подобряване на разбирането за важността на логопедичната терапия в периода на ранното детство.

Целта на инициативата  е да осигури достъп до консултация с изявени специалисти логопеди в цялата страна и да популяризира работата на езиково-говорните терапевти. Логопедите, които се включват в кампанията, работят изцяло на доброволен принцип, водени от любовта към всяко дете.

Логопедия.БГ е създадена като пространство за проверена и научно обоснована информация за логопеди и родители през 2010 година. В тази платформа можете да откриете новини и интересни проучвания от света на логопедията, контакти на логопеди в цялата страна и библиотека с безплатни материали за работа. От 2018г. Организира  кампании за безплатни логопедични консултации. В първата кампания се включват 44 логопеда от 17 града.

Инициативата се радва на изключителен интерес от страна на родителите и показа ясно колко ограничени са българските деца по отношение на достъпа си до квалифицирана логопедична помощ.

Второто издание на кампанията се провежда под наслов „Логопед с добро сърце“  в периода 4—10 март 2019 г. Участват 72 логопеда от 48 града. Кампанията е отразена в редица медии.

Третото издание на кампанията през 2020 г. се случва в началото на световната пандемия, чиито последствия върху детското развитие можем отчетливо да видим и днес.

Повече информация за специалистите, които участват през 2022 г. и локацията на кабинетите можете да откриете на сайта kauza.logopedia.bg