Първата, специално новопостроена (от над 55 години насам) клиника за майчино и детско здраве oтвори врати и предизвика възхищението на семействата, децата и лекарите от цялата страна. 

Всички екипи във водещата "Сърце и Мозък" Плевен работиха всеотдайно, за да може новата клиника "Мама и Аз" да отвори врати с пълен капацитет, точно днес, на 1 юни 2023 г. "Мама и Аз" – част от високотехнологичния болничен комплекс "Сърце и Мозък"– разполага  и развива най-висока световна експертиза в специализираната диагностика и лечение, а също така в научноизследователската и учебната дейност.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

С голяма радост днес можем да съобщим, че при нас вече се родиха 10 здрави бебета. За толкова кратко време успяхме да спасим живота на 3 бебета в тежко и критично състояние. Отделението по неонатология работи с всички новородени в болницата или преведени от други болнични заведения от цялата страна, както и самонасочили се. "Мама и Аз"  разполага с най-съвременна специализирана линейка – реанимобил с интензивен транспортен кувьоз и респиратор.

Клиниката за майчино и детско здраве "Мама и Аз" заема новопостроеното самостоятелно болнично крило на МБАЛ " Сърце и Мозък" , където са разкрити високотехнологично оборудвани отделения по акушерство и гинекология с родилен блок, както и педиатрия и неонатология. Специализираните педиатрични сектори по ендокринология, ревматология и ортопедия заемат важно място в новата клиника – със стремеж и доказана готовност за бързо достигане на водещо европейско ниво. Български екипи по детска кардиохирургия, неврохирургия и специализирани интензивни грижи се подготвят в Европа и Съединените щати за работа в новата клиника.

Много знания, умения и обич вложиха архитектите, проектантите и строителите от АСБ "Хелвеция", за да предоставят всички удобства в съчетание с най-съвременните медицински технологии в грижата за бъдещите майки и техните рожби. Благодарение на експертизата и дългогодишния си опит в изграждането на модерни болници, "Хелвеция" успя да издигне новата клиника за майчино и детско здраве само за 12 месеца.

Всички възможности за най-съвременна профилактика, превенция и лечение, технологии и специалисти са на разположение на малките пациенти и техните родителиобразна диагностика, клинично-лабораторни, имунологични и генетични изследвания, проследяване за луксации от детски ортопеди и травматолози в специално оборудвани приемни педиатрични кабинети.

Особена гордост е започналото разширяване на лабораторията по медицинска генетика чрез въвеждане на технологични възможности за молекулярно-генетична диагностика на редки заболявания. Екипът, ръководен от експерт по медицинска генетика с напреднал опит от Германия, вече провежда специализирани медико-генетични консултации за децата и семействата.

Пъпната връв - първата осезаема връзка между майката и бебето

Нашите програми за проследяване на бременността (скрининги във всеки триместър), родилна помощ и възможности за неонатологична грижа ще гарантират предоставянето на специализирана, професионална медицинска грижа и денонощна интензивна, спешна и неотложна помощ с най-високото – трето – ниво на компетентност. Екипите в интензивния неонатологичен сектор, оборудван с уникална за страната апаратура, включват специалисти и хабилитирани лекари с дългогодишен опит и призната експертиза, както и специализанти и докторанти с висока мотивация и безкомпромисно посвещение на въвеждането и развитието на най-съвременните постижения и технологии в неонатологията и педиатрията. "Мама и Аз" вече се превръща във водеща неонатологична структура в национален мащаб, сравнима с най-добрите клиники в Европа. В нея ще се предлагат също програми за обучение на бъдещи родители в грижи за новороденото (вкл. т.нар. „кенгуру грижа“).

Инвеститорът Търговска Лига намира отговор и противодействие на тревожната статистика за детската смъртност в България, която по данни на Световната банка за 2021 г. е 6 деца под 5 годишна възраст на 1000 живородени. Страната ни се нарежда на последно място в ЕС, заедно с Румъния, Малта и Словакия, при средна смъртност за ЕС от 4 на 1000 живородени (2021 г.). Тази тъжна статистика е следствие на ниския стандарт на живот и много други фактори, но особено зависи от нивото на интеграция между целенасочените програми за профилактика и реалните здравни грижи за населението. Най-важното тук е качеството и достъпността до високоспециализирана медицинска помощ.

Емоция в кадри! Баща изражда собствената си дъщеричка

Затова за екипа на "Мама и Аз" денят е не само исторически, но и истински специален – защото за нас пациентите, малки и големи, и техните семейства винаги стоят на първо място!

д-р Петя Диновска,

Изпълнителен директор

Източник: https://www.24chasa.bg/