Нови 32 семейства получават финансови помощи за новородено или осиновено дете в Хасково, съобщават от общината.

КАЛКУЛАТОР ЗА КРЪВНА ГРУПА 

На последното си заседание на 2 юни комисията е разгледала 38 заявления. Одобрените кандидати за подпомагане са 32. Две от заявленията са за бебета близнаци. Сумата се отпуска за всяко дете поотделно. Комисията е направила един отказ, поради несъответствие с Правилника за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете.

Пет от заявленията комисията е отложила за разглеждане за следващо заседание и е дала 7-дневен срок, за да се добавят изискуемите документи.

От началото на годината до сега общо 85 семейства са получили финансова помощ от Община Хасково за новородено или осиновено дете. Размерът на еднократното финансово подпомагане в Община Хасково е равен на минималната работна заплата. Родителите на родените в тази календарна година бебета получават сума в размер на 780 лв.

Данаил и Самуил - близнци, родени с отлични мерки и не само...

Заявление за получаване на помощта се подава до 6 месеца от раждане на бебето при условие, че родителите отговарят на условията в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на община Хасково. 

Източник: https://haskovo.info/