Баба или дядо да бъдат в майчинство - да, от 1-ви януари, след промени в областта на социалното осигуряване и политиката за подкрепа на семействата с деца, това вече е възможно.

В "ЗДРАВЕ НА ФОКУС" ГОВОРИМ ЗА:


 

До миналата година тази възможност се предоставяше освен на майките и на татковците. От началото на новата година право на това вече имат и дядовците и бабите. Всяка майка може да прехвърли ползването на отпуска за бременност и раждане след шестия месец на детето на роднините, на които прецени. Условието е нейните или родителите на таткото да работят по трудово или служебно правоотношение. Същото право имат осиновителките, които ползват отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от НОИ, докато детето навърши 1 година. 

Във Варна през 2022 година се раждат 4 470 бебета

Размерът му е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца. За да бъде прехвърлено майчинството, се изисква изричното съгласие на майката. Тя може по всяко време да промени решението си и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда. Дядото или бабата от своя страна трябва да приложи копие от удостоверението за раждане на детето и да декларира, че приема майчинството. Предприятието, в което работи, е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато роднината няма право на този отпуск, работодателят трябва да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

Близнаци са първите новородени за 2023 година в община Плевен

По закон майките имат право на паричното обезщетение при бременност и раждане за срок от 410 дни. 45 от тези дни са за периода преди раждането. Обезщетението за този период се изчислява като 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени осигуровки. Месечната сума не може да бъде по-малко от минималната заплата, която вече е 780 лв. За втората година след раждането на детето обезщетението за майките остава в размер на 710 лв. Причината е, че депутатите удължиха действието на бюджета, а по този начин и досегашното обезщетение. Имаше предложение сумата да се изравни с минималната заплата, но то бе отхвърлено.

Община Радомир подпомага финансово двойки с репродуктивни проблеми

710 лева ще получават и бащите, които са решили да използват допълнителният отпуск от 2 месеца до навършване на 8 години на наследника им, без значение на каква сума се осигуряват. Условието е те да не са ползвали отпуските при раждане (след 6-месечна възраст на детето), отглеждане на дете до 2 г. и при осиновяване. Ако татковците са ползвали някои от тях за период, по-малък от 2 месеца, те имат право на отпуск за разликата.

Източник: https://www.plovdiv24.bg/