Община Кюстендил увеличава средствата за подпомогане на инвитро процедури за семейства и двойки с репродуктивни проблеми от 3 000 на 5 000 лева. В бюджета за 2024 г. са предвидени  50 000 лв. за асистирана репродукция.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

В процеса на работа на комисията, отпускаща средствата за подпомогане на инвинтро процедури към Общинския съвет, е установено, че по-голяма част от кандидатите за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция предоставят „остойностен лечебен план“, издаден от посоченото в заявлението лечебно заведение, на стойност над 5 000 лв. Това дава основание на Общината да увеличи рамера на подпомагането.

С увеличаване на финансовия ресурс от 3 000 лв. на 5 000 лв. ще се постигне покриване на значителен дял от реалните разходи на кандидатставалите за финансиране на дейности по асистирана репродукция с оглед на на ръста в цените на лекарствата и специализираните консумативи на репродуктивните клиники.

Предложението е част от мерките на Община Кюстендил за насърчаване на раждаемостта.

ОВУЛАЦИОНЕН КАЛКУЛАТОР

За 11 години - до 2023-а, са предоставени близо 290 хил. лв. за общински програми за асистирана репродукция, по нея са изплатени 97 ин витро процедури, от които са се родили 35 бебета.

Източник: https://www.namrb.org/