Здравната каса плаща все повече средства за лечение, лекарства и медицински изделия на деца с редки заболявания, но все по-рядко ги изпраща за операции в чужбина. Това се вижда от отчет на НЗОК за заплатените през 2022 г. медицински услуги на деца до 18-годишна възраст, които са извън обхвата на здравното осигуряване.

Държавата поема диагностика, операции и трансплантации, които не могат да бъдат извършени у нас, а също така осигурява на децата и специални лекарства, диетични храни, медицински изделия, високоспециализирани апарати и др. По този ред се доставят и т.нар. оф лейбъл лекарства, неразрешени за употреба в България. През пролетта на 2019 г. тази дейност премина от закрития фонд за лечение към НЗОК, а с годините принципите се промениха, като стремежът е повече деца да намират лечение тук. В голяма степен непрекъснатото напрежение и скандалите в предишната работа на фонда утихнаха, а забавянето бе наваксано, но и сега не липсват конфликти, включително и в съдебната зала.

Подадените заявления за финансиране по този начин на лечението на деца се увеличават през 2022 г. с близо 26% спрямо предходната година, но това би следвало да е нормално за първата година с нормално функциониращи болници след пандемията. Миналата година са подадени 2058 заявления при 1634 за 2021 г. Управителят на касата е издал 1990 заповеди (заедно с отказите и прекратените процедури), като от тях само 288 са за лечение в чужбина, а 1702 - за лечение в България.

Одобрение за операция в чужда болница са получили 219 малки пациенти при 256 за 2021 г. Това обаче не се дължи на повече откази - те всъщност намаляват, от 34 през 2021 г. на 24 през миналата година. Има случаи на прекратени процедури, било поради изтекли срокове, било поради това, че кандидатите са се отказали. Има и заповеди, които са изменени поради съдебни дела, но трудно може да бъде направено сравнение дали те се увеличават, тъй като в предходните отчети такива детайли липсват. За съжаление, три деца не са дочакали лечение и са починали преди да излезе окончателното решение на НЗОК (такава информация не се съдържа в предходния отчет.

Германия и Австрия остават основното спасение, когато не можем да направим тук операция - Германия е поела 104 случая, а Австрия - 49. На следващо място са Швейцария (17), Белгия (16), Франция (15). Четирима пациенти са лекувани в Хърватия, едно дете - в Сърбия, която дори не е в ЕС, а популярните за лечение с дарения или собствени средства Турция и Израел при държавната програма са с малко случаи - двама в Турция и един в Израел.

Любопитно е, че сумите, които България плаща за лечението в чужбина намаляват в пъти - 1,59 млн. лв. м.г. при 8,49 млн. за 2021 г., но е възможно да става дума за специфични операции. У нас, за сметка на това, разходите почти са се удвоили - били са 33,58 млн. лв. за 2021 г., а миналата година са достигнали 60,13 млн. лв. Общият бюджет за лечение на деца до 18-годишна възраст се увеличава от 42 млн. на 61,7 млн. лв.

В България основно се поемат лекарства и медицински изделия, като миналата година превес имат лекарствата, а по-миналата - медицинските изделия. Одобрение са получили 1547 случая при 1546 за 2021 г.

Източник: https://www.segabg.com/