В забързаното ежедневие и възможностите, които предлага пазарът на труда в България, много от настоящите майки или бъдещи такива са едва ли не принудени от обстоятелствата да съчетават както грижа за децата и семейството, така и да участват наравно в приноса за общия семеен бюджет. В никакъв случай не трябва да подценяваме и фактите, че много от майките успяват да се справят с предизвикателствата на живота съвсем сами, което вече прави динамиката на ежедневието още по-трудна и натоварена.

Ще можем да прехвърляме майчинството си на бабите и дядовците

Не са малко жените, които въпреки че са отдадени на майчинството, намират сили и време да съчетаят ангажиментите си с паралелно полагане на работа по различни формати. Както знаем всички, майките имат право, при определени условия, разбира се, да получават обезщетение от държавата по време на майчинството си. За да успеят да набавят повече средства за себе си и за семейството, майките често питат дали имат право да работят на граждански договор по време на майчинството, като паралелно с това запазят възможността да получават и обезщетението, което им се полага от държавата.

Парите и децата. Първи стъпки за изграждане на финансови навици

Работата на граждански договор (без трудово правоотношение) не е пречка осигурено за общо заболяване и майчинство лице, по времето на отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст, да получава парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 45 дни преди раждането или съответно след изтичане срока на обезщетението за бременност и раждане, през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Това е така, защото майките са осигурени лица за този период, което означава, че ако сключат граждански договор, без значение дали възнаграждението по него е под или над минималната работна заплата за страната за съответната година, трябва да им бъдат удържани осигурителни вноски. Това по никакъв начин не е пречка майката да продължи да получава обезщетение за майчинство от Националния осигурителен институт. Законовата рамка разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право и създател на платформата mywork.bg.

Съгласно закона, спиране на обезщетенията за майчинство има когато се прекрати трудовото правоотношение или се прекрати ползването на отпуск за бременност и раждане. Причината за това е, че обезщетението се отпуска и се получава на база отпуска по трудовото правоотношение, което няма нищо общо с гражданските договори.

Фелдшерът, изродил над 20 бебета, с награда Посланик на живота

Важно е настоящите и бъдещите майки да знаят също, че по гражданския договор не се удържат вноски за фонд "Общо заболяване и майчинство“. Това от своя страна е още едно основание майките да продължат да получават паричните си обезщетения. Осигуряването на лицата, които полагат труд по граждански договор, е специално регламентирано в Кодекса за социално осигуряване.

Болница 'Лозенец' получи специален апарат за недоносени бебета

Нека все пак да не забравяме, че възнагражденията по гражданския договор следва да бъдат декларирани в НАП чрез подаване на съответната декларация, също така следва се декларират и данъците по договорите, съобразно установения законов ред.

Източник: https://www.plovdiv24.bg/