Всички здравноосигурени лица над 18-годишна възраст - жени и мъже, имат право на един задължителен профилактичен преглед годишно. Той се осъществява от общопрактикуващия (личния) лекар и включва: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма (ЕКГ) и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH.

КАЛКУЛАТОР ЗА ПОЛА НА БЕБЕТО

Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед са в зависимост от възрастовата група, в която лицата попадат.

- от 20 до 65-годишна възраст (жени и мъже) – Назначават се: Пълна кръвна картина (ПКК), АСАТ, АЛАТ, креатинин, урина (химично изследване и седимент), пикочна киселина - веднъж на 5 години; определяне на повърхностен антиген на хепатит В (HbsAg) с бърз тест, определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест - на 40-, 45-, 50-, 55- и 60-годишна възраст.
- жени ≥ 30-годишна възраст – мануално изследване на млечни жлези – ежегодно;


- жени от 30- до 50-годишна възраст – ехографско изследване на млечни жлези – веднъж на 2 години;
- жени от 30-б до 40-годишна възраст - изследване на онкопрофилактична цитонамазка - ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години; гинекологичен статус, с вземане и изпращане на материал за цитонамазка – осъществява се от лекар специалист по акушерство и гинекология – ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години;
- мъже ≥ 40-годишна възраст и жени ≥ 50 години – триглицериди; общ холестерол и HDL-холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН); LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) – веднъж на 5 години;
- мъже ≥ 50-годишна възраст – PSA - общ и свободен – веднъж на 2 години;
- жени от 50- до 69-годишна възраст включително – мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години;
- над 65-годишна възраст (жени и мъже): ПКК – ежегодно за календарна година; триглицериди – един път на 5 години; общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) – един път на 5 години; LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН) – един път на 5 години.

Проблеми заради електронните рецепти - връщат деца обратно при лекарите

Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол в рамките на предходните 12 месеца, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

По преценка на общопрактикуващия лекар може да не се провежда повторно изследване на ПКК и урина, ако тези изследвания са направени през предходните 3 месеца. (ПКК е кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC).

Личният лекар преценява кога да Ви издаде направление за извършване на изследванията, съобразно изискванията за провеждане на профилактичните прегледи. При всички случаи той е задължен да извърши профилактичния преглед, на който Вие имате право веднъж в календарната година, в целия му обем.

Родилка бе спасена с помощта на лекари от три болници

При провеждането на профилактични прегледи на лица над 18-годишна възраст, общопрактикуващият лекар формира определени групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване: лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания; лица с рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2; лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на шийката на матката; лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на млечната жлеза; лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област; лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на простатата; лица с рисков фактор затлъстяване и лица с рисков фактор тютюнопушене.

Източник: НЗОК