Столична община обяви 13 102 свободни места за прием в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителните групи в общинските училища.

Считано от 8 април 2024 г. до 12.00 часа на 9 май 2024 г. родителите имат възможност да направят кандидатури за прием на децата си.

3-годишни деца избягаха от детска градина

Кандидатстващите е необходимо да въведат актуални адресни данни, да заявят предимства по критерии в профилите и да направят кандидатури за участие в първото класиране, което ще се извърши на 10 май 2024 г. под граждански контрол. От СО напомнят на родителите, че времето на създаване на кандидатурите не оказва влияние при класирането на децата.

След приключило строителство в периода май 2023 г. - април 2024 г. на нови сгради на детски градини и разширения на съществуващи, са обявени 503 нови места в 20 нови групи на 5 детски градини. В тях вече са приети деца на текущи класирания и те посещават детска градина.

Свободните места на старта на кампанията през 2023 г. бяха 12 436.

Лекари 10 дни се бориха за живота на новородено бебе

През 2024 г. продължава строителството на 17 нови сгради на детски градини. До края на 2024 г. се очаква да приключи изграждането на 13 от тях и след въвеждането им в експлоатация да бъдат разкрити 14 яслени и 47 градински групи с 1442 нови места.