Група съветници от Монтана искат промяна в две от наредбите на общината, приети от общинския съвет. Те  уреждат финансовата помощ за новородени, както и тази за  семейства с репродуктивни проблеми.

КАЛКУЛАТОР ЗА ПОЛА НА БЕБЕТО 

„Направил съм разчети и това, което предлагаме от групата на ГЕРБ – СДС няма да се отрази на бюджета. Със заложените средства имаме възможност да увеличим помощта за новородени, както и да включим в наредбата и семействата на осиновени деца“, каза общинският съветник Станимир Стоев, който е и председател на бюджетната комисия.

В момента община Монтана подпомага еднократно родители на новородени, като сумата за първо дете е 300 лева, а за второ – 500 лв. Предложението е парите за първо дете да станат 400 лева, а за второ – 600 лева. През миналата година от заложените в бюджета 60 000 лева между семействата на бебета са разпределени 37 100 лева.

„Това показва, че спокойно можем да увеличим парите. Става дума за грижа към тези семейства. Предлагаме от тази помощ да се възползват и семейства, осиновили дете до 10-годишна възраст. Данните показват, че в община Монтана годишно осиновители са между 5 и 10 семейства. Средствата, които сме заделили в бюджета, ни дават възможност да подпомогнем и тях“, коментира Стоев.

В наредбата ще бъде включен и текст, който ще позволи от помощта да се възползват и семейства на студенти. До момента това било невъзможно, тъй като основният критерии, по който се разпределят парите, е адресната регистрация на родителите.

112 семейства в Петрич са получили помощ за инвитро процедури

„Имаше през миналата година два такива случая. Млади хора, прибрали се от града, където учили, решили да останат в Монтана, ражда им се дете, но не можем да им помогнем, защото нямат задължителната по наредбата уседналост.  Има вариант това да се прецизира и тези семейства да имат същите права като останалите“, каза Стоев.

Промяната в наредбата за ин витро процедурите е в посока на увеличаване на парите за семействата. В момента общината отпуска на семейства с репродуктивни проблеми еднократно до 2000 лева. През миналата година са подпомогнати 15 семейства, а отпуснатите пари са 26 373 лева.

В Кюстендил увеличават средствата за инвитро процедури на 5000 лв.

„В бюджета сме заделили 30 000 лева за тези семейства. Нашето предложение е помощта  да се увеличи на 2500 лева“, каза общинският съветник Станимир Стоев.

Промените в наредбите са публикувани за обществено обсъждане.

Източник: https://www.konkurent.bg/