През последните години все повече се увеличават случаите на асистирана репродукция с донорски яйцеклетки. Двойки или самотни жени, които от известно време се опитват да заченат дете, но не са успели да го направят по естествен път или дори с помощта на инвитро процедури се нуждаят от смяна на подхода. Тези жени се сблъскват с редица трудности, които възпрепятстват репродуктивните им възможности – годините минават и възрастта напредва, а след 40, качеството на яйцеклетките намалява. Проблемите с плодовитостта са налице. Сред най-често срещаните врагове на ферилитета са именно намаленият яйчников резерв, влошеното качество на яйцеклетките при жените и понижената оплодителна способност на спермата при мъжете.

Оводонацията се превръща в едно от най-търсените процедури за асистирана репродукция. Какво представлява тя? Оводонацията е репродуктивно третиране, подобно на инвитро оплождане (IVF), но с предимство, че пациентката не трябва да преминава през процеса на стимулиране на яйчниците за растежа или узряването на яйцеклетките. Яйцеклетките, използвани при този вид процедури, са от донор и оплождането се извършва с яйцеклетка на донора и сперматозоиди на двойката.

Овобанк, първата банка за яйцеклетки в Европа, е създадена, за да предостави на клиниките по асистирана репродукция по целия свят решение в търсенето на донори и най-вече да помогне на пациентите в търсенето и избора на идеалния донор, за да успеят да осъществят съкровеното си желание да бъдат родители.

Важно уточнение е, че част на екипа от професионалисти на Овобанк е специализиран в криоконсервацията на яйцеклетки – процес, чрез който се постига висока успеваемост при процедурите с донорство на яйцеклетки. Процесът на витрификация на яйцеклетки в Овобанк се извършва от квалифициран персонал, специализиран в областта на криобиологията. Средствата и протоколите за витрификация са съобразени с европейските разпоредби, освен това, яйцеклетките на Овобанк се обработват при възможно най-добрите условия, като се запазва целия им потенциал, за да се предложи качествена услуга и максимална гаранция за успех.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ С ВИТРИФИЦИРАНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ?

За разлика от лечението със свежи яйцеклетки, Овобанк Ви предлага предимствата на третирането с витрифицирани яйцеклетки:

  • Широк избор на донори и фенотипове: когато провеждате третиране с витрифицирани яйцеклетки, ще имате достъп до широк набор от донори. Що се отнася до процедура със свежи яйцеклетки, изборът обикновено е ограничен до броя на донорите на яйцеклетки в града на реципиента, така че разнообразието от донори на яйцеклетки е ограничено.
  • Без списъци на чакащи: Овобанк разполага с различни донори, за да намери най-подходящия за Вас, така че няма списъци на чакащи.
  • Непосредственост: ще имате незабавна достъпност, което означава, че можете да планирате собствения си менструален цикъл и да започнете процедурата. При използването на  свежи яйцеклетки трябва да се синхронизирате с донора и да поемете различни рискове, които могат да възникнат, като например отмяна на цикъла на стимулация.
  • Намаляване на разходите: не е необходимо пациентката да плаща за тестовете, анализите, лекарствата и интервенцията на донора. При свежите яйцеклетки обаче донорът трябва да премине през всички необходими тестове, за да започне процеса на донорство, което предполага значително увеличение на разходите.
  • Гарантиран резултат: Овобанк гарантира, че донорите са подходящи и в добро здраве, като провежда задълбочени медицински, генетични и психологически изследвания,  гарантирайки, че яйцеклетките са с отлично качество за постигане на висок процент на бременност.

“СЕЛФИ” ЗА ДА СЕ ОТКРИЕ ДОНОРЪТ, С НАЙ-ГОЛЯМА ПРИЛИКА С БЪДЕЩАТА МАЙКА

В допълнение към всички горепосочени предимства е разработеното от Овобанк приложение за лицево разпознаване: Ovomatch, е възможно да се анализират няколко биометрични точки от лицето на пациентката и да се търси сред хиляди налични донори този, който най-много прилича на нея физически. Пациентката ще трябва да си направи “селфи” с мобилния си телефон и чрез приложението алгоритъмът ще потърси донора с най-близки черти.

Искате ли Вашата клиника за плодовитост да си сътрудничи с Овобанк за Вашето третиране? Свържете се с тях чрез този уебсайт: https://ovobank.com/bl-сбъднете-мечтата-си-да-създадете-семе