Оvobank, първата банка за яйцеклетки в Европа, има за цел да предложи напълно достъпни и висококачествени услуги. Централата на Оvobank в Марбея (Испания) помага на клиники за лечение на безплодие и на пациенти от цял свят да осъществят мечтата си да създадат семейство.

Ооцитите на Оvobank пътуват безопасно и ефективно в специални контейнери, наречени dry shippers (cухи превози), напълно одобрени за транспортиране на генетичен материал по суша, въздух или море.

От самото си създаване Оvobank е разработила различни системи и онлайн платформи за проследяване на пратките. Благодарение на Ovotracker е възможно да се проследи всеки етап от процеса, през който преминава яйцеклетката, от момента, в който  напусне лабораторията на Оvobank, до момента, в който пристигне в клиниката в България, като е възможно да се знаят параметри като температурата или GPS позицията на всяка партида. Чрез това приложение процесът на доставка е напълно гарантиран, а човешките грешки са сведени до минимум.

Като допълнение към Оvotracker екипът за научноизследователска дейност на Оvobank разработи също така Оvolabel и Оvoscan. Две системи, които улесняват автоматичната проверка на партидите яйцеклетки. Оvolabel и Оvoscan автоматизират процеса и намаляват човешките грешки. Това представлява революция в работните протоколи, прилагани в лабораториите по цял свят, и осигурява максимални гаранции за безопасност за пациентите-реципиенти и техните клиники за лечение на безплодие.

 

  • МАКСИМАЛНО КАЧЕСТВО НА ВИТРИФИЦИРАНИТЕ ЯЙЦЕКЛЕТКИ 

Овобанк се състои от екип, специализиран в най-новите техники за асистирана репродукция, който следва строги лабораторни протоколи за извършване на процеса на витрификация и/или девитрификация. Благодарение на девитрифицираните яйцеклетки на Оvobank са оплодени повече от 38 700 яйцеклетки.

Все повече центрове и пациенти по света се доверяват на витрифицираните гамети на Оvobank, тъй като техните яйцеклетки са с високо качество и предлагат много повече предимства, от лечение с пресни яйцеклетки.

  • ДОНОРИ НА ОВОБАНК

Овобанк разполага с голям набор от донори от различни националности и фенотипове. Пациентката не трябва да чака в списъци за намиране на донор, нито да поема разходите за лекарствата, тъй като яйцеклетките са предварително замразени, съхранени и анализирани за използване, което спестява време и разходи.  

Оvobank работи със строг протокол за подбор на донорите, като провежда различни психологически и генетични изследвания, за да предотврати пренасянето на болести. Специализиран екип спазва изчерпателен протокол за подбор, при който се изключват донори, носители на рецесивни заболявания като муковисцидоза, таласемия, спинална мускулна атрофия, хемоглобинопатии, както и на повече от 30 болести, свързани с Х хромозомата. Само 34% от донорите са одобрени за донорство, което гарантира, че яйцеклетките на Оvobank са с високо качество.

Въпреки това, за да се повиши максимално степента на безопасност на процедурите, банката за яйцеклетки предлага на пациентите, които желаят, GCT (тест за генетична съвместимост) - тест за генетично съответствие между донора и партньора на пациентката. За целта е необходимо просто да се вземе кръв от всеки човек и да се анализира ДНК. GCT може да анализира около 550 гена, в които може да открие до 4500 мутации, свързани с повече от 600 генетични заболявания, което позволява провеждането с пълна безопасност и увереност на лечението. 

Оvobank сътрудничи с българските центрове в София, Плевен, Стара Загора, Пловдив и Варна и други градове, като им помага да оптимизират лечението с дарени яйцеклетки на техните пациентки. 

Ако искате да заявите партида яйцеклетки от Оvobank за вашето лечение, можете да се свържете с екипа им чрез следния линк https://ovobank.com/сбъднете-мечтата-си-za   или да попитате вашата клиника за лечение на безплодие дали вече сътрудничи с Оvobank.