Въпреки че и двата термина са сходни, даряването на яйца и даряването на ембриони са две тотално различни процедури за асистирана репродукция. Даряването на яйца се състои от извършване на процеса на изваждане и оплождане  яйцата на анонимен донор със спермата на двойката. 

За разлика от това, даряването на ембриони е, когато прехвърлянето се извършва с помощта на ембриони, които са били дарени от други пациенти. Тези дарени ембриони са от пациенти, които не е необходимо да ги използват в собственото си лечение. Това е така, защото, в цикъл на Fecundación в Vitro (IVF) или яйце донорството, няколко ембриони се инкубират едновременно. Сред тези ембриони , които достигат до етапа на blastocyst, един от тях се прехвърля на пациента, а останалите се витрифицират  за по-късна употреба.  В този случай, ако пациентът постигне бременност и има останали ембриони, но не иска да има повече лечения, тя може да ги дари.

Разлики между даряването на яйцеклетки и даряването на ембриони

Основните разлики между даряването на яйцеклетки и даряването на ембриони са, че докато в първия случай е необходимо яйцето да се оплоди в лабораторията, докато бластоцистът се получи, за да бъде прехвърлен  трансфериран по-късно, при даряване на ембриони или ембриона, вече е прехвърлен трансфериран преди това замразен ембрион.

Лечение за даряване на яйцеклетки

Благодарение на лечението с донорство на яйцеклетки жените, които не могат да забременеят със собствените си яйца, могат да го направят чрез яйцата на анонимен донор. 

Ovobank е първата банка за яйцеклетки в Европа и освен , че разполага с голям набор  от донори, спазва строги протоколи за избор подбор на донори, за  да постигне  висок процент на успеваемост.

Препоръчва ли се даряване на яйцеклетки за мен?

Както съветват нашите специалисти, даряването на яйца трябва да бъде лечението, на което отивате, ако сте жена с:
1.    Недостатъчен овариален резерв или качество.
2.    Ранна менопауза.
3.    Повтарящи се спонтанни аборти поради лошо качество на яйцеклетките.
4.    Предишните лечения се провалиха поради ниско качество на яйцеклетките.
5.    Генетични заболявания.

Как се прави подборът на донори?

Ovobank прави селекция от донори, следващи много строг протокол:

Първо се търси донор, който е съвместим с кръвната група на пациента или партньора. Също така, изследва се, че има физически характеристики, подобни на получателя. Благодарение на приложението за лицево разпознаване на Ovomatch ще бъде възможно да търсите донора физически най-подобен на получателя. Ако пациентите желаят,  може да се поръча и тест за генетична съвместимост (GCT), за да се намали рискът бебето да развие генетични заболявания. 

Второ, специализиран екип ще провери дали донорът на яйца отговаря на следните изисквания:
1.    Да бъде на възраст между 18 и 33 години, въпреки че законът установява максимум 35 години.
2.    Психологическа оценка.
3.    Нямате лична или фамилна анамнеза за сериозни наследствени заболявания.
4.    Няма  анамнеза за гинекологична патология.
5.    Че не е носител на инфекциозни заболявания.
6.    Генетични проучвания, за да се изключи повече от 30 рецесивни заболявания, включително най-често срещаните в нашата популация.

Ovobank разполага с най-големия резерв от донори в Европа. Освен това си сътрудничи с центрове по целия свят, което и позволява достъп до множество донори от всички раси, националности и фенотипове.

Научете повече тук: https://ovobank.com/bl-сбъднете-мечтата-си-да-създадете-семе