Някои от най-често срещаните съмнения или страхове сред пациентите, които се сблъскват с процедура по донорство на яйцеклетки, са: "Какъв е процесът на избор на донор?" или "Дали бебето ми ще прилича на мен?" Донорството на яйцеклетки е третиране, подобно на ин витро оплождането (IVF), но в този случай оплождането се извършва със собствените сперматозоиди на двойката и яйцеклетките на анонимен донор.

Донорите на Овобанк са момичета на възраст между 18 и 33 години, които са в добро физическо и психическо здраве, след като са преминали серия от гинекологични, серологични и генетични тестове.

В Овобанк, първата банка за яйцеклетки в Европа, приемаме само 34% от донорите, които считаме за подходящи след преминаване на гореспоменатите тестове. Друга селекционна проверка се извършва от специализирания екип на Овобанк, който отговаря за фенотипното съответствие с пациента-реципиент и донора. Друг от тестовете, които се извършват по желание на пациентите, е тестът за генетична съвместимост (GCT), който позволява да се анализира генетичната информация на донора с тази на партньора на жената-реципиент, с цел да се намали предаването на генетични заболявания. Тази информация ще бъде сравнена при избора на идеалния донор, така че пациентът и донорът да нямат общи мутации в едни и същи гени.

Благодарение на новите технологични постижения и изследването на екзома, могат да бъдат анализирани над 50.000 мутации в повече от 2.000 гена, което позволява на пациентите, които желаят да поискат това изследване, да проведат третирането с пълна безопасност и увереност и по този начин да изпълнят дългоочакваната мечта на пациентите да създадат семейство.

Ще прилича ли бебето на мен?

Въпросът дали бебето ще прилича на бъдещата майка е един от въпросите, които най-много притесняват пациентите, поради което екипът за научноизследователска и развойна дейност на Овобанк е отговорен за разработването на мобилното приложение Ovomatch, което позволява на пациентите да намерят донора, който физически най-много прилича на тях. Чрез това напълно безплатно мобилно приложение пациентът ще може да види наличните донори с най-близки физически характеристики до пациента (реципиента). Пациентът трябва само да се регистрира в приложението, да попълни редица лични данни (възраст, характеристики…), и да избере най-близкия център. В случай че центърът, в който пациентът преминава процедурата, все още не си сътрудничи с Овобанк, пациентът трябва само да уведоми банката за това, и нейният екип ще се погрижи за обработката на заявлението в клиниката в нейния град.

Следващата стъпка на пациента ще бъде да си направи селфи и веднага ще му бъдат представени най-подобните донори. Съгласно действащия закон пациентката няма да може да избере донора на яйцеклетки или да узнае самоличността му. За тази цел в действие отново влиза екипът на Ovobank, който за пореден път ще осъществи преглед на наличните донори в приложението и ще анализира, наред с много други аспекти, кръвната група и характеристиките на двамата, за да може да назначи на пациента най-близкия до него спрямо физически качества донор.