Всички сме чували забележките „държиш се точно като баща си“ или „държиш се така, както си възпитан“. Кое е с по-голяма тежест – наследствеността или възпитанието? Дали характерът е въпрос на ген или е резултат от въздействието на средата – този въпрос все още няма еднозначен отговор, а привържениците на едната или другата теза от години са в гореща дискусия.

Науката продължава да търси аргументи за едната или другата теория. Везните обаче се накланят в полза на твърдението, че генетичните заложби са основополагащи. Ново проучване доказва, че гените може би крият ключа към щастието и успеха или обратното – към несполуките в живота. Те играят голяма роля за основни черти на характера, като самоконтрол, способност за взимане на решения и социалност. Роля, която досега е пренебрегвана. Всъщност, зад понятието „съдба“ стоят напълно рационални фактори – нашите генетични заложби.

Проучване на 800 двойки близнаци доказва, че генетичните фактори са много по-мощни, отколкото се е предполагало досега. Психолозите от Университета в Единбург (University of Edinburgh`s School of Philosophy, Psychology and Language Sciences), които провели това проучване, твърдят, че генетичният код определя как ще се представяме в живота и как ще възприемаме света. Проучването на близнаците е направено сред хора над 50-годишна възраст. То било под формата на тестове, които очертават как участниците възприемат себе си и останалите. Резултатите показват, че близнаците, които са живяли в една и съща среда и имат идентично ДНК, са с напълно сходни резултати, докато разнояйчните близнаци, които също са отгледани в една среда, показват сериозни различия.

Според ръководителя на проекта – професор Тимоти Бейтс от Университета в Единбург, гените определят умението за поддържане на социални връзки, желанието и способността за постигане на по-високо образование и кариера, самоконтрола. Куражът да приемаме предизвикателства и рискове също е част от наследствените черти. Търпението, постоянството и позитивността са характеристики, които се предават генетично, смятат изследователите. Важна е обаче цялата комбинация на гени, от която зависи, дали заложбите в дадена област ще се развият.

Наследствеността е базата, която предопределя потенциала и лимита на човека. Културните и социалните фактори от средата развиват или не заложените по природа характеристики. Средата обаче определя ценностите, които имат голямо влияние върху поведението. Например, ако човек е възпитан в любов към изкуството, книгите и красотата, той ще се държи по-елегантно, ще има повече усет за естетика, ще бъде по-чувствителен и по-малко склонен към агресия. Социалните фактори - семейството, религията, средата и опитът изострят или намаляват някои аспекти на персоналността. Например, ако човек е преживял няколко провала в дадена област, може да загуби увереност и да престане да се занимава с това, в което по природа е добър.

И така, дали сме копие на своите родители или не? Отговорът е „донякъде“.

Източник: The Telegraph
Антоанета Баева