Зад разговорите относно естествените клетки убийци се крият страх и много въпросителни, които измъчват жените с неуспешни бременности или инвитро процедури. Доц. д-р Снежина Михайлова, специалист в Клиниката по клинична имунология на УМБАЛ „Александровска”, ни разкри важни факти, свързани с темата.

 DSC 0013

Какво представляват NK клеткитe?

Клетките естествени убийци, или обозначавани още като NK клетки (Natural Killer), принадлежат към вродената защитна имунна система и имат основно значение за борба с инфекциите (най-вече вирусни) и туморите.

Съществуват два типа NK клетки – утеринни NK клетки (uNK) и NK клетки, които циркулират в периферната кръв (pNK). Важно е да се отбележи, че има огромна разлика между утеринните NK клетки и NK клетките в периферията. Тези, разположени в матката, играят ключова роля в осъществяването и поддържането на бременността, докато циркулиращите в кръвния поток са основно с антивирусна и антитуморна функция. Точната връзка между тези две подгрупи NK клетки е неясна, но се предполага, че uNK мигрират от периферното кръвообращение и попадайки в матката, променят профила си.

Каква е ролята им за протичането на нормална бременност?

Счита се, че за да е нормална една бременност, имунната система на майката трябва да стане по-толерантна към плода, който е наполовина генетично несъвместим с майчиния организъм. Утеринните NK клетки обикновено присъстват в ендометриума (вътрешния епителен слой на матката) и плацентата и се влияят от нивата на прогестерона. Бременността се характеризира с повишени нива на прогестерона, поради което броят на uNK клетките се увеличава значително по време на 9-те месеца. Знае се, че uNK подпомагат кръвоснабдяването на плода и имплантацията, което е от съществено значение за неговия растеж и развитие. uNK клетките също са 2 вида: 99% са т.нар. uNK клетки с цитокинов профил тип 2 – благоприятните за бременността; 1% са uNK с цитокинов профил тип 1 – имат основно антиинфекциозно действие, но са неблагоприятни за процесите на имплантация и толеранс.

Свръхпродукцията на NK клетките тип 1 е една от основните причини за срив на бременността. Активността на NK клетките се задвижва от високи нива на стрес или от автоимунно заболяване. В някои ситуации, като възпаление на тазовата кухина, ендометриоза, синдром на поликистозни яйчници или възпаление на фалопиевите тръби, имунната система изпраща сигнали към циркулиращите NK клетки в кръвообращението, които погрешно започват да атакуват ембриона. Когато периферните NK клетки навлязат в мястото на възпалението, uNK стават неспособни да предпазят ембриона срещу действието на периферните NK клетки. Това води до увреждане на ембриона с повишен риск от спонтанен аборт.

В кои случаи се препоръчват имунологични изследвания?

Точната връзка между uNK и рNK е неясна, както и взаимодействията между uNK тип 1 и тип 2, но се предполага, че оценката на вида и нивото на активация на NK клетките в периферната кръв дава информация за състоянието на маточните клетки. Важно е да се знае, че периферните NK се определят с точно дефинирани маркери, като тези специфични тестове се извършват в лаборатории с опит в тази област.

Имунологичните изследвания за NK клетъчен профил и активност се препоръчват при жени с имплантационни или фертилизационни неуспехи, както и при повтарящи се спонтанни аборти. Тестовете нямат времево ограничение, с изключение на случаите с инфекции, тласък на автоимунен процес, при наличие на такъв или скорошен спонтанен аборт, когато изследването трябва да се отдалечи от тези събития максимално във времето. Извършват се чрез венепункция и вземане на периферна венозна кръв.

Какво представляват интралипидните вливания за регулиране на имунната система?

Счита се, че липидните разтвори биха могли да намалят активността на NK клетките вероятно чрез взаимодействия с липидното съдържание на клетъчната обвивка. Всяко лечение на повишени NK клетки или NK клетъчна активност на този етап обаче трябва да се счита за експериментално. В същото време тези терапии си имат своите странични ефекти, така че преценката „полза-риск“ е от съществено значение.