През детството съществуват най-различни нарушения на апетита. По-често се среща понижен апетит, сравнително по-рядко – прекалено повишен. Има обаче едно разстройство, което изглежда странно и даже плаши възрастните.


Понякога малки деца изпитват силно желание да консумират необичайни, неядливи субстанции. Някои поглъщат пръст, мазилка, тебешир, въглища, косми, та дори и насекоми. Тази склонност се определя като извратен апетит.

В своята най-невинна форма извратеният апетит се наблюдава при току-що проходилото дете. Водено от присъщото за неговата възраст любопитство, то изучава заобикалящия го свят не само чрез зрението и слуха, но с помощта и на другите си сетива – обонянието и вкуса. Наред с тези странни предпочитания детето с желание консумира и обичайната за човек храна.
Сред ситуациите, които благоприятстват извратения вкус, са липсата на достатъчно внимание от страна на възрастните, лишаването на детето от емоционална топлина и загриженост. Не може да се отрече, че често това се среща в социалните заведения

Там, оставено само на себе си, малкото дете може да се престраши да опитва какво ли не. Преди време бе съобщено за деца, които получиха стомашно-чревно разстройство след консумация на някаква трева в двора на подобен дом.
Извратен апетит понякога имат и деца с тежки психични заболявания и умствена изостаналост. Този апетит остава даже, когато те вече са възрастни. Детски психиатри описват подобно явление и при деца, преживявали емоционален стрес. Понякога и желязодефицитни заболявания предразполагат към консумация на лед, пръст, боя от стена.
Склонността да се консумират необичайни субстанции, ако не се контролира, крие големи рискове за детското здраве В случай че се погълнат соли на тежки метали или други вредни вещества, има опасност от отравяне. Ако пък това са твърди късчета, може да настъпи задръстване и трудна проходимост на червата. Истинските причини за насочване към нехранителни субстанции не са още изяснени. Предполага се, че понякога това е резултат от липсата на жизненоважни за детския организъм минерали, витамини (например калций при опитване на вар).
Всъщност най-важното е, че възрастните – родители, възпитатели... носят голяма отговорност, за да не се допуснат нежелани и необратими последици. Преди всичко оглеждайте и обезопасявайте старателно местата, до които детето има достъп. Ако въпреки това то се насочва към странни, неподходящи за ядене предмети и вещества, постарайте се да отвлечете вниманието му и да запълвате неговото време с нещо интересно и забавно. Нека детето усеща вашето присъствие и желание за общуване, като го въвличате в разнообразни игри и занимания. Тогава то няма да търси начин как да замени липсата на психични стимули и човешко внимание, като изтъква себе си с причудливи действия. А те не винаги са безвредни. Не пропускайте да съобщите на личния лекар за извратения апетит на детето.